Hopp til innhold

Prosjekt

RegFlu del 2: Nevrologiske sykdommer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å studere om pandemisk influensa A H1N1 eller vaksinasjon for å forhindre H1N1 infeksjon er assosiert med økt risiko for nevrologisk sykdom hos barn og voksne.


Sammendrag

Prosjektet tilhører gruppen av influensaprosjekter hos FHI. Formålet er å studere om pandemisk influensa A H1N1 eller vaksinasjon for å forhindreH1N1 infeksjon er assosiert med økt risiko for nevrologisk sykdom hos barn og voksne. Rapporterte tilfeller av narkolepsi i forbindelse med fjorårets vaksinasjoner er bakgrunnen for å sette i gang studien. I tillegg ønskes det å se på andre nevrologiske tilstander som sporadisk er rapportert. Studien består av tre delprosjekter. Den ene er en tverrsnittstudie, der en skal studere insidens ved bruk av ikke koblede data hentet fra NPR for perioden 2008-2010. Delprosjekt 1 skal ikke vurderes av REK. Delprosjekt 2 er en populasjonsbasert kohortstudie. Delprosjekt 3 er en europeisk kasuskontroll studie som det i denne omgang ikke søkes om godkjenning for. Foreliggende søknad dreier seg om Delprosjekt2. Det koblede datasettet kan bli analysert som en populasjonsbasert prospektiv kohort, hvor eksponeringsdata (vaksinasjoner, antivirale medisiner) ble registrert før utfallet (narkolepsi og andre nevrologiske tilstander) hos alle subjektene. For å studere potensiell effekt av eksponering vil man sammenstille data fra helseregistrene SYSVAK, NPR, MSIS, NorPD samt sosioøkonomiske data fra SSB. De sosioøkonomiske data fra SSB er nødvendige for å justere analyseresultater for eventuelle confoundere (s. 107 i kompendiet FHIs interne notat). Det søkes om dispensasjon fra både taushetsplikten og fra å innhente samtykke fra de registrerte, men med informasjon til de registrerte via FHIs nettsider for influensaprosjektene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet