Hopp til innhold

Prosjekt

Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 måneder til 8 år.


Sammendrag

Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 mnd til 8 år. Vi vil se både på betydningen av alkoholproblemer hos mor og far før og under svangerskap, samt mødres alkoholmisbruk under barnets oppvekst. Mål på barnets psykososial utvikling vil inkludere internaliserende og eksternaliserende vansker. Vi vil kontrollere både for mors alkoholbruk under svangerskapet, samt mor og fars psykiske helse, personlighet, og generelle levekår. Studien baserer seg på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Kohorten inkluderer i dag 108.000 barn, 90,700 mødre og 71,500 fedre. Vi vil i denne studien benytte oss av data samlet inn via spørreskjemaer under svangerskapet, samt når barnet er 0.5, 1.5, 3, 5, og 8 år gamle.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Leila Torgersen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet