Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD)

Prosjekt

Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med denne studien er å undersøke forløp av emosjonelle og atferdsmessige vansker, diagnostikk og medikamentbruk blant barn med ASD, sammenlignet med barn med angst, depresjon, ADHD og atferdsforstyrrelse uten ASD.


Sammendrag

Barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) har høy forekomst av angst, depresjon, ADHD og atferdsforstyrrelse. Disse tilstandene er forbundet med redusert funksjonsnivå, livskvalitet og behandlingseffekt, og de behandles ofte medikamentelt. Det er lite kunnskap om hvordan disse tilstandene utvikles hos barn med ASD, og om faktorer som bidrar til tilleggsdiagnoser og medikamentbruk. Formålet med denne studien er å undersøke forløp av emosjonelle og atferdsmessige vansker, diagnostikk og medikamentbruk blant barn med ASD, sammenlignet med barn med angst, depresjon, ADHD og atferdsforstyrrelse uten ASD. Vi vil studere dette ved å sammenholde opplysninger fra Den norske Mor og Barn-undersøkelsen (MoBa), understudien Autism Birth Cohort (ABC), Norsk Pasientregister (NPR) og Reseptregisteret. Vi vil følge etablerte prosedyrer fra tidligere koblinger.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Alexandra Karoline Saasen Havdahl, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Christine Roth, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Anne-Siri Øyen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Kari Furu, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Synnve Schjølberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Guido Philipp Emmanuel Biele, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2013

Slutt

31.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet