Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Pre- og postnatal eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) og barns vekst - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Hovedmålet er å undersøke sammenhengen mellom eksponering for pre- og postnatal eksponering og barns vekst gjennom barndommen.


 • Start

  01.06.2014

 • Slutt

  31.12.2018

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Berit Brunstad Granum

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Et økende antall helseproblemer hos barn kan knyttes til miljøkjemikalier. Kjemikalier som fostre og små kan barn utsettes for. Perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) brukes i en rekke produkter og voksne, barn og fostre utsettes for en omfattende eksponering. To humane studier har vist at prenatal eksponering for PFAS er assosiert med økt vekst hos barn. Tilsvarende funn er gjort i eksperimentelle dyreforsøk. Det finnes også en human studie som ikke viser noen sammenheng mellom prenatal eksponering for PFAS og barns vekst. Da vi alle er eksponert for PFAS, mener vi det er viktig å undersøke videre om eksponering for PFSA kan påvirke barns vekst. Hovedmålet med dette prosjektet er derfor å undersøke sammenhengen mellom eksponering for pre- og postnatal eksponering og barns vekst gjennom barndommen. Til dette benyttes en kohort med rundt 2000 barn hvor nivåene av PFAS allerede er målt i prøver fra mor under svangerskapet. Postnatal eksponering vil bli beregnet vha matematisk modellering.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Berit Brunstad Granum, Folkehelseinstituttet