Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personskader i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personskader i Norge

Prosjekt

Personskader i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kunnskap på skadefeltet er mangelfull. Formålet med prosjektet er å studere forekomst av, risikofaktorer for og konsekvenser av personskader i Norge.


Sammendrag

Skader og ulykker er en betydelig folkehelseutfordring og behovet for kunnskap på skadefeltet er stort. Formålet med dette forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om skadeomfanget i befolkningen, avdekke mulige risikofaktorer for skader og gi ny kunnskap om individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av personskader. Ved å koble opplysninger fra ulike registre og helseundersøkelser vil bi blant annet studere geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i skader, undersøke mulige risikofaktorer som rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, sykdom og psykiske plager samt granske konsekvenser av skader, blant annet for senere arbeidstilknytning og uførhet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eyvind Ohm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eyvind Ohm, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Kristin Holvik, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Kari Alver, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2015

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Eyvind Ohm