Hopp til innhold

Prosjekt

Personskader i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kunnskap på skadefeltet er mangelfull. Formålet med prosjektet er å studere forekomst av, risikofaktorer for og konsekvenser av personskader i Norge.


Sammendrag

Skader og ulykker er en betydelig folkehelseutfordring og behovet for kunnskap på skadefeltet er stort. Formålet med dette forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om skadeomfanget i befolkningen, avdekke mulige risikofaktorer for skader og gi ny kunnskap om individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av personskader. Ved å koble opplysninger fra ulike registre og helseundersøkelser vil bi blant annet studere geografiske og sosioøkonomiske forskjeller i skader, undersøke mulige risikofaktorer som rusmiddelbruk, fysisk aktivitet, sykdom og psykiske plager samt granske konsekvenser av skader, blant annet for senere arbeidstilknytning og uførhet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eyvind Ohm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Holvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Kari Alver, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Johan Lund, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Eyvind Ohm, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet