Hopp til innhold

Prosjekt

Påvirkningen av fars fedme på DNA-metylering hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Problemstillingen er om det overføres et metyleringsmønster fra overvektige fedre til barna.


Sammendrag

Forskningen skal bringe oss nærmere forståelsen av årsakene til fedme hos barn. Problemstillingen er om det overføres et metyleringsmønster fra overvektige fedre til barna. Det brukes et kohortdesign, og det analyseres DNA fra mor, far og barn. Det velges først ut DNA fra 1000 fedre med BMI over 30 og fra 1000 fedre med BMI under 25 for å karakterisere metyleringsmønsteret. Deretter velges ut DNA fra 500 trioer (mor, far og barn), hvor 250 er fra slanke og 250 fra fete fedre, der vi også ser på barnets fødselsvekt. Vi vil se etter om metyleringsmønsteret hos overvektige fedre gjenfinnes hos barna, spesielt hvis barna har lav fødselsvekt, noe som senere disponerer for fedmeutvikling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ronny Myhre, Folkehelseinstituttet
Astanand Jugessur, Folkehelseinstituttet
Rob Lowe, Queen Mary University of London
Michelle Holland, Queen Mary University of London
Fredrika Asenius, University College London Hospitals

Om prosjektet