Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Monitorering av tobakksvaner og forbruk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Monitorering av tobakksvaner og forbruk

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Prosjekt

Monitorering av tobakksvaner og forbruk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking.


Sammendrag

Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking følges kontinuerlig av SIRUS, basert på detaljerte opplysninger fra Helsedirektoratets tobakksbruksundersøkelse som går tilbake til 1973. I tillegg vil SIRUS i 2012 samle inn egne data om befolkningens røykevaner som en del av en større survey om alkohol- og narkotikabruk. Det uregistrerte tobakksforbruket er av særlig interesse, siden dette er tobakksforbruk som ikke blir registrert i norsk økonomi, og derfor ikke gir innenlandske skatteinntekter. Det finnes tre forsyningskilder for tobakk utover det lovlige salget; grensehandel fra Sverige og Danmark, avgiftsfri import ved reise (taxfree- handel), og tobakk som blir ulovlig smuglet inn i landet. Omfanget av det uregistrerte forbruket av tobakk har betydning for hvor effektivt særavgiftene på tobakk evner å regulere forbruket i helsegunstig retning. Selvrapportert forsyningskilde (grensehandel, taxfree) for sigaretter og snus monitoreres i tobakksbruksundersøkelsen.

Data samles inn gjennom Helsedirektoratets undersøkelse av befolkningens røykevaner utført av SSB hvert fjerde kvartal (Tobakksbruksundersøkelsene), og månedlige salgsoppgaver fra Toll- og avgiftsdirektoratet på tobakksvarer. Analyse av landsrepresentative data fra SSB i voksenbefolkningen, 16-79 år, samlet inn hvert år.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marianne Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tord Finne Vedøy, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Gunnar Sæbø, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Lund, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2009

Slutt

31.12.2020

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Marianne Lund