Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Livskvalitet og mestring blant elever 16 – 19 år med kort botid gjennom Covid-19 nedstengningen, mars – mai 2020 (HEL-KOBO-Covid)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Livskvalitet og mestring blant elever 16 – 19 år med kort botid gjennom Covid-19 nedstengningen, mars – mai 2020 (HEL-KOBO-Covid)

Prosjekt

Livskvalitet og mestring blant elever 16 – 19 år med kort botid gjennom Covid-19 nedstengningen, mars – mai 2020 (HEL-KOBO-Covid) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal få informasjon om hvilke erfaringer elever med kort botid i Norge har med korona-pandemien og tiltakene som er knyttet til denne under nedstengningen i mars – mai 2020.


Sammendrag

BAKGRUNN:

Med bakgrunn i tiltakene som ble gjennomført i forbindelse med korona epidemien i Norge i mars 2020, besluttet Helseetaten og Folkehelseinstituttet (FHI) å utvide «Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid» (HEL-KOBO) med spørsmål om elevenes ressurser og behov mens skolen var stengt. Det er stort behov for kunnskap om hvilke erfaringer barn og unge i sårbare situasjoner har med korona-pandemien. Elevene 16 – 19 år med kort botid regnes å være i en sårbar situasjon, ettersom de har kommet til Norge som ungdommer og er i en etableringsfase, har lite kunnskap om det norske samfunnet og svake norskferdigheter. Denne gruppen er ikke inkludert i andre undersøkelser om ungdommers erfaringer med Covid-19 pandemien. HEL-KOBO-Covid vil kunne gi verdifull komplementær kunnskap om ungdom som befinner seg i en særskilt sårbar situasjon. Kontakten prosjektledelsen til «Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid” har med Prosjektskolen og elevene der, gjør det mulig å gjennomføre en slik utvidet undersøkelse raskt.

MÅLSETTING:

få informasjon om hvilke erfaringer elever med kort botid i Norge har med korona-pandemien og tiltakene som er knyttet til denne under nedstengningen i mars – mai 2020.

Mer spesifikt skal prosjektet undersøke hvordan elevene opplevde følgende under nedstengingen:

  1. Sin psykiske helse
  2. Sine relasjoner til familie, venner, klassen og lærerne
  3. Sine erfaringer med læring og undervisningen under nedstengingen
  4. Hvordan de fikk informasjon om Covid-19

METODE:

Studien baserer seg på data som ble samlet inn som et tillegg til Helseprosjekt elever 16 – 19 år med kort botid, HEL-KOBO, da skolen åpnet igjen i mai 2020. Tilleggs-prosjektet var godkjent av REK (ref. 11483).

135 elever besvarte elektroniske spørreskjema i skoletiden, med spørsmål om hvordan hverdagen deres var under nedstengningen, og om deres livskvalitet og psykiske helse. 58 av disse elevene hadde også deltatt i HEL-KOBOs helseundersøkelse høsten 2019. Det ble også samlet inn data gjennom individuelle dybdeintervjuer med 15 av deltakerne.

Prosjektet er et samarbeid mellom fra Helseetaten i Oslo kommune og FHI. Resultatene fra undersøkelsen overleveres som et elektronisk notat til Helseetaten innen utgangen av august 2021.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brit Oppedal, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Amar Ahmethodzic, Oslo kommune

Start

01.05.2020

Slutt

31.12.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Brit Oppedal


Tilknyttede prosjekter