Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Langtidskonsekvenser av sykkelskader»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Langtidskonsekvenser av sykkelskader

Prosjekt

Langtidskonsekvenser av sykkelskader - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedformålet med dette prosjektet er å frembringe ny kunnskap om konsekvensene av sykkelskader for senere uførhet, arbeidstilknytning og legemiddelbruk.


Sammendrag

Det er mangelfull kunnskap om omfanget av sykkelskader i Norge. Det er blant annet påvist en betydelig underrapportering av sykkelskader i den offisielle ulykkesstatistikken basert på politiregistrerte ulykker. Videre er det mangelfull kunnskap om langtidskonsekvenser av alvorlige sykkelskader. Hovedformålet med dette prosjektet er å frembringe ny kunnskap om konsekvensene av sykkelskader for senere uførhet, arbeidstilknytning og legemiddelbruk. I tillegg ønsker vi å studere hvorvidt slike langtidskonsekvenser varierer etter demografiske og sosioøkonomiske kjennetegn, samt å vurdere grad av overlapp mellom sykkelskader registrert i den offisielle trafikkulykkesstatistikken og sykkelskader registrert i helsevesenet, herunder vurdering av skadens alvorlighetsgrad. Vi vil anvende en retrospektiv analyse der en fil med Norges befolkning vil bli sammenstilt med opplysninger om skadde syklister fra politiets ulykkesregister, Norsk pasientregister, Nasjonalt traumeregister og Dødsårsaksregisteret. For å studere langtidskonsekvenser av sykkelskader vil vi videre sammenstille opplysninger om trygdeytelser og sysselsetting fra forløpsdatabasen FD-Trygd og bruk av legemidler fra Legemiddelregisteret. Vi vil også innhente opplysninger om inntekt og utdanning fra registre i Statistisk sentralbyrå. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om den samfunnsmessige og individuelle byrden av sykkelskader, kunnskap som er avgjørende for å kunne prioritere og iverksette nødvendige forebyggingstiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Eyvind Ohm, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Olav Røise, Oslo universitetssykehus HF
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Storesund Hesjevoll, Transportøkonomisk institutt
Svetlana Ondrasova Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Elling Tufte Bere, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Torkel Bjørnskau, Transportøkonomisk institutt
Yusman Bin Kamaleri, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2022

Slutt

31.12.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Eyvind Ohm