Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet.

Prosjekt

Kronisk Lyme borreliose: En tilnærming mot bedre forståelse av fenomenet. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med prosjektet er å undersøke forekomst av kronisk Lyme borreliose, beskrive karakteristika ved den kroniske formen og lete etter agens hos personer som mener de har sykdommen.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke forekomst av kronisk Lyme borreliose, beskrive karakteristiska ved den kroniske formen og lete etter agens hos personer som mener de har sykdommen. I tillegg skal det gjøres genetiske analyser for å undersøke mulig disposisjon for sykdommen. Prosjektet er tidligere vurdert av REK helse sør-øst A, saksnummer 2015/1353a, og ble godkjent på vilkår å utvide informasjon til deltakerne. Forskjellen mellom søknaden i 2015 og denne er at deltakerne skal rekrutteres på en helt annen måte. I det tidligere omtalte prosjektet ville prosjektleder henvende seg til fastlegene for rekruttering av deltakere. Deltakere vil nå rekrutteres ved at det trekkes et utvalg på 270 000 personer over 18 år fra hele Norge både i strøk med høy og lav forekomst av flåttbåren sykdom (eller, som det også står i protokollen vil en alternativt rekruttere deltakere via MSIS, som nylig har gjennomført behandling (6 mnd etter behandling) av Lyme sykdom)). Disse personene vil motta en SMS med informasjon og spørsmål om deltakelse. De som mener at de har kronisk borreliose blir bedt om å samtykke elektronisk. De som mener at de ikke har borreliose kan se bort fra forespørselen. Med denne rekrutteringsmetoden mener en at 150 deltakere med kronisk borreliose blir inkludert. I tillegg vil man inkludere to kontrollgrupper hver på 150 deltakere fra et annet prosjekt kalt «Tick-borne infections and chronic subjective health complaints». Dette er REK godkjent, 2013/2981-1. (I informasjonen til deltakerne står det henholdsvis 100 og 200). Data vil bestå at svar fra spørreskjema om egenvurdert somatisk og psykisk helse (HADS), livskvalitet og fatique. Disse data skal innhentes elektronisk. Journalopplysninger skal innhentes fra fastleger for og å stadfeste diagnosen, og deltakerne blir bedt om å kontakte fastlege for å ta en blodprøve som skal sendes til Folkehelseinstituttet. Denne skal analyseres og en rest skal lagres i en godkjent generell biobank om flåttsykdommer (godkjent, REK 2014/449). De innsamlede data skal sammenstilles med data fra følgende registre: MSIS, SYSVAK, Folkeregisteret, NPR (også vedrørende diagnose og innleggelser generelt), kreftregisteret og Norsk reseptregister.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Audun Aase, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bente Talseth-Palmer, Helse Møre og Romsdal HF
Åslaug Rudjord Lorentzen, Helse Sør-Øst RHF
Rune Midgard, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Øyvind Salvesen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Audun Olav Dahlberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Start

01.03.2017

Slutt

31.08.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Audun Aase