Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Kostholdet i graviditeten og risikoen for kreft hos barnet - prosjektbeskrivelse

Vi vil legge sammen data fra to kohorter, hvilket for første gang vil gi mulighet for å undersøke sammenhengen mellom mors kostvaner og barnets risiko for å utvikle kreft.

Sammendrag

Vi vet lite om årsakene til at barn får kreft og har derfor i dag ingen reelle muligheter for forebygging. Retrospektive case-kontroll undersøkelser, hvor mødrene til barn som har blitt rammet av kreft, har blitt spurt om livsstil under graviditeten, og resultatene kan tyde på at mødrenes kosthold kan ha betydning. Da kostvaner er modifiserbare åpner dette opp for viktig mulig forebygging. I Norge og i Danmark har man registrert kostvaner i graviditeten i de store nasjonale undersøkelsene «Den Norske Mor og Barn Undersøkelsen (MoBa)» og i «Bedre Sundhed I Generationer» i Danmark, hvor ca. 100.000 kvinner ble rekruttert tidlig i graviditet. Per desember 2015 forventes det at i alt ca. 400 barn har blitt diagnostierte med barnekreft i de to kohortene. Vi vil legge sammen data fra de to kohorter, hvilket for første gang vil gi mulighet for å undersøke sammenhengen mellom mors kostvaner og barnets risiko for at utvikle kreft i en prospektiv undersøkelse
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Margaretha Haugen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet

  • Start 01.04.2016
  • Slutt 31.03.2019
  • Status Pågående
  • Godkjenninger Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
  • Prosjekteier/prosjektansvarlig Folkehelseinstituttet
  • Tilknyttet studie

    Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)