Hopp til innhold

Prosjekt

Konsekvenser av alkoholbruk og alkoholmisbruk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å undersøke langtidsvirkninger av alkoholbruk og alkoholmisbruk. Prosjektet innebærer kobling av longitudinelle intervju- og spørreskjemadata fra 2400 tvillinger til registerdata.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke langtidsvirkninger av alkoholbruk og alkoholmisbruk. Prosjektet innebærer kobling av longitudinelle intervju- og spørreskjemadata fra 2400 tvillinger til registerdata. Informasjon om alkoholbruk, psykisk helse, personlighet, livshendelser med mer stammer fra intervju- og spørreskjemaundersøkelsene. Fra registrene er det planlagt innhentet informasjon om sysselsetting, sykefravær, inntekt og andre økonomiske forhold, utdannelse, og bruk av helsetjenester. Spesifikt vil vi undersøke hvordan alkoholbruk og -misbruk henger sammen med senere 1) alkoholbruk og misbruk (stabilitet og endring), 2) psykisk helse, 3) psykososial og yrkesmessig fungering. For hvert av disse målene vil vi undersøke om assosiasjonene påvirkes av personlige egenskaper, og om det er sannsynlig at sammenhengene er kausale. Vi vil også 4) undersøke genetiske og miljømessige bidrag til sammenhengene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Fartein Ask Torvik, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tom Henrik Rosenström, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Line C. Gjerde, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Ragna Bugge Askeland, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Martin Arstad Isungset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Vegard Fykse Skirbekk, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Geir Scott Brunborg, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Nikolai Olavi Czajkowski, Universitetet i Oslo
Eric Robert Stevens, Virginia Commonwealth University

Om prosjektet