Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Inflammatoriske mekanismer i smertefølsomhet og kronisk smerte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Inflammatoriske mekanismer i smertefølsomhet og kronisk smerte

Prosjekt

Inflammatoriske mekanismer i smertefølsomhet og kronisk smerte - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å identifisere de spesifikke inflammatoriske mekanismene som er forbundet med smertefølsomhet.


Sammendrag

Bakgrunn Kronisk smerte er den viktigste årsaken til sykefravær, uførhet og helsetap i Norge og på verdensbasis. Årsaksmekanismene er sammensatte og kan kun delvis tilskrives objektivt påvisbare sykdommer og skader. Økt smertefølsomhet er et kjennetegn ved de fleste kroniske smertetilstander og utgjør en viktig risikofaktor for kronisk smerte. Det er stor variasjon i smertefølsomhet i befolkningen, men årsaken til disse forskjellene er ikke kjent. Nyere forskning utført av vår gruppe og av andre tyder på at økt smertefølsomhet kan være et resultat av kronisk sub-klinisk inflammasjon (betennelsesreaksjon). Formålet med dette prosjektet er å identifisere de spesifikke inflammatoriske mekanismene som er forbundet med smertefølsomhet. Metode Forskningen gjøres med allerede innsamlete data fra den 6. og 7. Tromsøundersøkelsen (totalt ca. 25.000 voksne deltakere). I begge studier er det gjort kliniske målinger av smertefølsomhet og innhentet data om kronisk smerte med spørreskjema. I første rekke vil det blitt gjort analyser for å undersøke stabilitet og endring av smertefølsomhet over tid, samt undersøke hvordan smertefølsomhet fordeler seg i befolkningen over kjønn og alder. Dernest vil de bli gjort analyser der vi undersøker sammenhengen mellom smertefølsomhet og kronisk smerte og et bredt panel av proteiner som er forbundet med inflammasjon. Betydning Prosjektet er å anse som et grunnforskningsprosjekt og resultatene vil således i hovedsak brukes i videre forskning. Dersom prosjektet er vellykket vil det kunne frembringe kunnskap av betydning for utvikling av nye diagnostiske metoder, samt utvikling nye legemidler for kronisk smerte. Å finne objektivt målbare korrelater til kronisk smerte og økt smertefølsomhet vil trolig også gi et bidrag å redusere stigma forbundet med kroniske smertetilstander der det i dag ikke foreligger objektive kriterier for diagnose.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christopher Sivert Nielsen, Avdeling for kroniske sykdommer, Folkehelseinstituttet
Olöf Anna Steingrimsdottir, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Megan EM Christensen, Aalborg Universitet
Thomas Graven Nielsen, Aalborg Universitet
Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Start

31.07.2020

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Olöf Anna Steingrimsdottir