Hopp til innhold

Prosjekt

Hverdagsglede for alle i Bærum - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Bærum kommune har fått prosjektmidler til å jobbe for fremming av livskvalitet ved bruk av Hverdagsgledekonseptet. I den forbindelse ønsker vi å evaluere effekten av et av tiltakene.


Sammendrag

Bærum kommune har fått prosjektmidler til å jobbe for fremming av livskvalitet ved bruk av Hverdagsgledekonseptet. I den forbindelse ønsker vi å evaluere effekten av et av tiltakene. Vi skal tilby to timers undervisning om Hverdagsglede. Dette følges opp av månedlige eposter i 6 måneder med "hverdagsgledeboostere". Tiltaket avsluttes etter 6 måneder. Tiltaket skal tilbys til et innbyggerpanel i Bærum kommune. Innbyggerpanelet består av ca 400 innbyggere som har gitt samtykke til å bidra med samskaping i utvikling av kommunens tilbud. Vi vil sende alle deltakerne en invitasjon til å bli med i forskningsstudien, og regner med å inkludere mellom 200 og 300 deltakere. Deltakerne i studien randomiseres i to grupper, en som får intervensjonen raskt, og en ventelistegruppe som får intervensjonen etter 6 måneder. Vi skal måle livskvalitet med "Minimumslisten for måling av livskvalitet". Målinger er ved innrullering, ved kurstidspunkt, etter 6 måneder, og etter 12 måneder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maja Eilertsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Monica Beer Prydz, Bærum kommune
Julie Solum Nymoen, Bærum kommune

Om prosjektet