Hopp til innhold

Prosjekt

Hoftebrudd i Norge: Risikofaktorer, forekomst og overlevelse. Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet i prosjektet er å følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer med kjønn, alder, bosted, årstid, sosial bakgrunn, individuelle risikofaktorer og beskyttende faktorer.


Sammendrag

Norge er på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. Hoftebrudd medfører mye smerte, funksjonstap, redusert levealder og store utgifter for helsevesenet. Som et grunnlag for å kunne prioritere, planlegge og målrette forebyggende tiltak er det nødvendig å ha kunnskap om årsaker til den høye forekomsten av hoftebrudd i Norge. Formålet i prosjektet er å følge utvikling over tid i forekomst av nye hoftebrudd og overdødelighet etter hoftebrudd i befolkningen, og studere hvordan dette varierer med kjønn, alder, bosted, årstid, sosial bakgrunn, individuelle risikofaktorer og beskyttende faktorer (vekt, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol, helseforhold, legemiddelbruk m.m.). Prosjektet benytter nasjonale data fra en rekke registre og helseundersøkelser. NOREPOS er et nasjonalt samarbeidsnettverk av forskere fra Folkehelseinstituttet og de fire medisinske fakultetene i Norge. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristin Holvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Hein Stigum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Ida Laake, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Bjørn Heine Strand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Kari Alver, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Anne-Johanne Søgaard, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Tone Kristin Omsland, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Haakon E Meyer, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Sven Ove Samuelsen, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
Brit Solvor Lyse Riska, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo universitetssykehus HF
Vidar Hjellvik, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Lisa Forsén, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Cecilie Dahl, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Siri Marie Solbakken, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Jesper Dahl, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Helena Kames Kjeldgaard, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Maria Garcia Lopez, Universitetet i Oslo
Ida Kalstad Landgraff, Bærum sykehus, Vestre Viken HF
Katrine Nordby, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter