Hopp til innhold

Prosjekt

Helse blant barn av innvandrere i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektets formål er å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig.


Sammendrag

Barndommen er en viktig periode for utvikling av fremtidig helse, og sykdom i ung alder kan påvirke utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Vi vet relativt lite om hvordan det er med helse blant barn født i Norge av innvandrere, og ikke minst hvordan helse utvikler seg inn i voksen alder i denne gruppa og hva det vil si samfunnet, for eksempel i form av trygdeytelser. Barn av innvandrere er en voksende gruppe i Norge. Å vite mer om sykdomsutviklingen i denne gruppen, og hvordan det skiller seg fra befolkningen for øvrig, vil være viktig for å kunne møte behovene i denne gruppen og for å planlegge fremtidens helsetjenester. Prosjektets formål er derfor å studere utvikling av sykdom blant barn av innvandrere, og hvordan dette henger sammen med bruk av trygdeytelser, og sammenligne resultatene med befolkningen for øvrig. Prosjektet baserer seg på registerdata og kobler informasjon fra Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og Statistisk sentralbyrå.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Marte Kjøllesdal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lars Johan Hauge, Folkehelseinstituttet
Melanie Straiton, Folkehelseinstituttet
Esperanza Diaz, Universitetet i Bergen
Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet
Marte Kjøllesdal, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Elise Ørstavik, Folkehelseinstituttet
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Bernadette Kumar, Folkehelseinstituttet
Pål Suren, Folkehelseinstituttet
Samera Qureshi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet