Hopp til innhold

Prosjekt

Genetiske studier av inntekt for å forstå sosial ulikhet i helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er et internasjonalt samarbeid for å etablere genetiske risikoscore for inntekt, slik det tidligere er gjort for utdanning.


Sammendrag

Sosial ulikhet i helse eksisterer i alle land, men graden av ulikhet er forskjellig. Det er uklart hvordan helseforskjellene oppstår, og det er behov for bedre innsikt i overføing av sykdom og helse mellom generasjonene. Hvis man kan skille ut genetiske mekanismer fra miljøpåvirkninger, vil det være lettere å forstå sammenhengen mellom fattigdom og helse. Det foreliggende prosjektet er et internasjonalt samarbeid for å etablere genetiske risikoscore for inntekt, slik det tidligere er gjort for utdanning. Det benyttes GWAS (markørgener - SNPer) data fra eksisterende genotypinger i en rekke kohorter. Fra Norge skal det sendes aggregerte analysedata (ikke data på individnivå) til et senter i Amsterdam for en metaanalyse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ronny Myhre, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet