Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.


 • Start

  26.11.2014

 • Slutt

  31.12.2040

 • Status

  Pågående

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektleder

  Lill-Iren Schou Trogstad

Har du funnet en feil?

Sammendrag

Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet. I 2011 ble urinprøver fra 1994- årskullet samlet inn. Disse jentene var da 17 år. I 2012 og 2013 ble urin fra 1990- og 1996- årskullene samlet inn. Disse jentene var da henholdsvis 21 år og 17 år. Om lag 20-25 % av de inviterte jentene takket ja til deltakelse og har returnert urinprøve. Per januar 2015 er det samlet inn om lag 17 000 urinprøver. I den fjerde tverrsnittsundersøkelsen er vi nå i gang med å samle inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet (født i 1997). I dette prosjektet vil vi sammenligne HPV-forekomst og genotypefordeling hos vaksinerte og ikke-vaksinerte årskull for å studere endringer i forekomst av HPV etter fødselskohort. Gjennom kobling til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK vil vi også kunne se endringer i forekomst etter individuell vaksinasjonsstatus.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet