Hopp til innhold

Prosjekt

Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.


Sammendrag

Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet. I 2011 ble urinprøver fra 1994- årskullet samlet inn. Disse jentene var da 17 år. I 2012 og 2013 ble urin fra 1990- og 1996- årskullene samlet inn. Disse jentene var da henholdsvis 21 år og 17 år. Om lag 20-25 % av de inviterte jentene takket ja til deltakelse og har returnert urinprøve. Per januar 2015 er det samlet inn om lag 17 000 urinprøver. I den fjerde tverrsnittsundersøkelsen er vi nå i gang med å samle inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet (født i 1997). I dette prosjektet vil vi sammenligne HPV-forekomst og genotypefordeling hos vaksinerte og ikke-vaksinerte årskull for å studere endringer i forekomst av HPV etter fødselskohort. Gjennom kobling til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK vil vi også kunne se endringer i forekomst etter individuell vaksinasjonsstatus.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lill Trogstad, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet