Hopp til innhold

Prosjekt

Finnes det disposisjoner for barnekreft allerede fra fødselstidspunktet - Munthe-Kaas - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet er å utforske tidlige (gen-miljø) disposisjoner for barnekreft.


Sammendrag

Barnekreft er an alvorlig og sjelden tilstand. Senere forskning har bidratt til enorm forbedring innen behandling og prognose, men fortsatt vet man lite om disponerende årsaker til utvikling av barnekreft. Epigenetikk er et forskningsfelt som omhandler forhold som regulerer geners uttrykk. Disse forholdene kan til en viss grad påvirkes av miljø. Epigenetikk anses derfor som en mulig biologisk forklaring på gen-miljø interaksjoner. Dette prosjektet er et tett samarbeid mellom den norske og danske mor-barn kohorten, samt grupper som jobber innen barnekreft og epigenetikk. Målet er å utforske tidlige (gen-miljø) disposisjoner for barnekreft. Vi ønsker å undersøke genetiske og epigenetiske profiler i navlestrengsblod til barn som senere får kreft. Her vil vi utforske muligheten for (1) at visse former for barnekreft allerede kan identifiseres ved fødsel, og (2) om det kan påvises kreft-disponerende epigenetiske profiler, og om disse er påvirket av miljøforhold under svangerskapet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Grete Bechensteen, Universitetet i Bergen
Tone Bjørge, Universitetet i Bergen
Dag Erik Undlien, Universitetet i Oslo
Camilla Stoltenberg, Instituttledelse, Folkehelseinstituttet
Ulrik Lausten-Thomas, Rigshospitalet - København Universitetshospital
Kjeld Schmiegelow, Ukjent
Magnus Dehli Vigeland, Oslo universitetssykehus HF
Mads Melbye, Statens Serum Institut
Christian Page, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet