Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Familie, helse og trygding.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Familie, helse og trygding.

Prosjekt

Familie, helse og trygding. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å undersøke hvordan eksklusjon fra arbeidslivet blant småbarnsforeldre henger sammen med familiære, sosiale, yrkesmessige og helsemessige faktorer, og hvilke konsekvenser dette har for barns utvikling.


Sammendrag

Sykefravær og uføretrygd er et økende samfunnsproblem. Samtidig har vi en historisk høy arbeidslivsdeltakelse blant småbarnsforeldre. Prosjektet vi søker tillatelse til skal utføres av Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Formålet er å undersøke hvordan eksklusjon fra arbeidslivet blant småbarnsforeldre henger sammen med familiære, sosiale, yrkesmessige og helsemessige faktorer, og hvilke konsekvenser dette har for barns utvikling. Vi ønsker å kople data fra Den norske mor og barn- undersøkelsen (MoBa) til forløpsdatabasen FD-Trygd i SSB. Med denne koblingen er det mulig å undersøke i hvilken grad faktorer som for eksempel psykiske og somatiske plager, partnerstøtte, og langtids opphold hjemme med barnet, påvirker deltakelse i arbeidslivet, sykefravær og uføretrygd. Videre ligger det til rette for å studere hvordan mors og fars deltakelse i arbeidslivet, sykefravær og trygding påvirker barns utvikling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Arnstein Mykletun, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Elise Ørstavik, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Henrik Daae Zachrisson, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Eivind Ystrøm, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2010

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Arnstein Mykletun

Prosjektdeltakere ved FHI

Ragnhild Elise Ørstavik

Eivind Ystrøm