Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Etterlevelse av smittevernråd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Etterlevelse av smittevernråd

Prosjekt

Etterlevelse av smittevernråd - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med fagsatsingen er å gi kunnskap om befolkningens etterlevelse av råd, og om hvilke forhold som påvirker adferd og etterlevelse.


Sammendrag

Målet med fagsatsingen er å gi kunnskap om befolkningens etterlevelse av råd, og om hvilke forhold som påvirker adferd og etterlevelse.Eksempler på forhold som påvirker adferd kan være:Opplevd risiko for smitte eller sykdom.Bekymring for å bli smittet eller for å smitte andre.Skam knyttet til å være smittet.I hvilken grad folk vurderer at egen adferd faktisk påvirker egen og andres risiko og helse.Normer og sosial påvirkning på adferd.Kjennskap og nærhet til andre som har forhøyet risiko for å utvikle alvorlige forløp eller som har hatt alvorlige forløp.Tiltakstretthet i befolkningen.Tillit til myndighetene.Utforming av helsekommunikasjon knyttet til pandemien.Eksempler på råd hvor etterlevelse vil undersøkes er:Bruk av munnbind.Avstands-og kontaktreduserende tiltak.Karantene-og isoleringsbestemmelser.Testing.Adferd ved symptomer.Smittevern på utesteder og restauranter.I arbeidet med fagsatsningen vil vi benytte ulike metoder for å få bedre kunnskap om etterlevelse. Et eksempel på en datainnsamling knyttet til fagsatsningen er fylkeshelse-undersøkelser om korona. Denne ble gjennomført i Oslo, Vestland, Agder og Nordland i månedsskiftet november/desember. Vi vil bruke dataene til å studere generellemønstre i hvordan befolkningen har mottatt smittevernråd og hvordan de etterlever disse. Vi vil identifisere brede grupper som strever mer med etterlevelse enn andre og hvilke barrierer som finnesfor etterlevelse.En rapport fra FHI viser at pandemien har rammet utenlandsfødte som bor i Norge hardere enn befolkningen for øvrig. Dette er grupper som er vanskelig å nå med spørreundersøkelser. Vi vil gjennomføre kvalitative undersøkelser blant ulike minoritetsgrupper for å læremer om hvordan disse gruppene etterlever råd og hva som eventuelt er grunnen til at rådene ikke blir fulgt.Smittespredningen har også vært høy blant ungdom, og tall fra fylkeshelse-undersøkelser om korona viser at de yngste aldersgruppene har større problemer med å holde god nok avstand til andre enn hva de eldste aldersgruppene har. Vi vil også gjennomføre kvalitative undersøkelser for å studere etterlevelse av smittevernråd blant ungdom og hva som kan gjøres for å øke etterlevelse blant disse.I arbeidet med fagsatsningen vil vi utforske bruk av stordata for å si noe om etterlevelse i befolkningen. Dette kan for eksempel være å se på korttransaksjonsdata opp mot innføring av tiltak på tvers av ulik geografisk inndeling, tid og sektorer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Øystein Vedaa, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet

Start

08.10.2020

Slutt

31.12.2021

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Øystein Vedaa