Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus D68 i Europa, 2021.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus D68 i Europa, 2021.

Prosjekt

ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus D68 i Europa, 2021. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en observasjonell epidemiologisk multisenterstudie med hovedformål om å beskrive forekomst av og alvorlighetsgrad ved infeksjon med EV-D68 samt studere virusets genetiske egenskaper i forbindelse med utbruddet i 2021.


Sammendrag

Prosjektet er en observasjonell epidemiologisk multisenterstudie utgående fra det europeiske nettverket ENPEN med hovedformål om å beskrive forekomst av og alvorlighetsgrad ved infeksjon med EV-D68 samt studere virusets genetiske egenskaper i forbindelse med utbruddet i 2021. Viruset skal karakteriseres med del- eller helgenomsekvensering, og endringer i virusgenomet som kan resultere i økt virulens eller endret organaffinitet, skal studeres på bakgrunn av den enkelte pasients symptomer og organmanifestasjoner. Enterovirus D68, på lik linje med en rekke humanpatogene enterovirus (EV), kan være årsak til sesongrelaterte utbrudd og føre til alvorlig infeksjon hos små barn og andre sårbare grupper. Det er spesielt alvorlige luftveisinfeksjoner og nevrologiske komplikasjoner som er fryktet. Viruset har vært kjent siden 1962, men før 2014 har det ikke vært meldt om alvorlige tilfeller med EV-D68. I 2014 ble det over hele verden registrert økende tilfeller med alvorlig luftveisinfeksjoner hos barn der EV-D68 ble påvist i luftveisprøver. I tillegg ble det observert økt forekomst av EV-D68-positive prøver hos pasienter med akutte slappe lammelser/myelitt (acute flaccid paralysis (AFP) /acute flaccid myelitis (AFM)). Tilsvarende funn ble også beskrevet i Norge i utbruddet fra 2014. Studien bidrar til å samle inn epidemiologiske data på tvers av landegrensene i Europa, gi en oversikt over aldersfordeling ved klinisk sykdom og innsikt i klinisk presentasjon ved EV-D68-infeksjon. Konsekvens av studien vil være økt kunnskap om genetiske karakteristikker ved EV-D68 (subtyping/nyoppståtte rekombinante virus) og virusegenskaper som kan ha betydning for økt virulens/organaffinitet. Genetisk karakteriseringer av viruset vil bidra til vaksineutvikling og ha betydning for genetisk påvisning av viruset i diagnostisk øyemed slik at unødvendig antibiotikabruk og resistensutvikling kan reduseres. Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjonen for polio-enterovirusdiagnostikk- og overvåkning i Norge og som ledd i denne overvåkningen undersøker FHI et utvalg av enterovirus isolert fra ulike pasientmaterialer (luftveissekret, avføring, blod, spinalvæske, biopsier) med subtyping (påvisning direkte med spesifikk PCR/virussekvensering i pasientprøver). FHI vil i samarbeid med OUS og St. Olavs Hospital bidra med pseudonymiserte helseopplysninger og virologiske data (gensekvenser) fra pasienter med laboratoriebekreftet EV-D68-infeksjon relatert til utbruddet i 2021 til ENPEN-prosjektansvarlige institusjon i Nederland. Utvalget fra Norge består hovedsakelig av barn undersøkt og behandlet ved barneavdelingen, ved Oslo universitetssykehus (OUS) og St. Olavs Hospital i Trondheim. Alle pasientene er diagnostisert som følge av utbruddet i 2021 (antall 15). Det vil også være aktuelt å sende prøver med påvist virus fra den enkelte pasient til ENPEN for helgenomsekvensering og nærmere detaljkarakterisering. Data fra en rekke land i Europa skal sammenstilles og analyseres der blant annet forekomst, klinisk presentasjon og virusets genetiske karakteristikker skal studeres. Studien vil bidra med ny kunnskap om sirkulerende EV-D68 og støtte videre vaksineutvikling for å forebygge alvorlig sykdom og død hos barn. Forskningsresultatene skal publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christine Monceyron Jonassen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jennifer Lynn Dembinski, Folkehelseinstituttet
Andreas Lind, Oslo universitetssykehus HF
Andreas Christensen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sanela Numanovic, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2022

Slutt

01.10.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Sanela Numanovic

Jennifer Lynn Dembinski