Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus A71 i Europa, 2016-2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus A71 i Europa, 2016-2021

Prosjekt

ENPEN-prosjekt: Spredning av enterovirus A71 i Europa, 2016-2021 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en europeisk retrospektiv multisenterstudie som inkluderer en rekke av medlemslandene i European non-polio enterovirus network (ENPEN).


Sammendrag

Prosjektet er en europeisk retrospektiv multisenterstudie som inkluderer en rekke av medlemslandene i European non-polio enterovirus network (ENPEN). Studien skal beskrive forekomst og spredning av varianter av laboratoriebekreftet enterovirus A71 (EV-A71)-infeksjon påvist hos pasienter i Europa i tidsrommet 2016 tom 2021. Viruset skal karakteriseres med del- eller helgenomsekvensering, og endringer i virusgenomet som kan resultere i økt virulens eller endre organaffinitet skal studeres på bakgrunn av den enkelte pasients symptomer og organmanifestasjoner. Humane enterovirus (EV) er en stor gruppe sirkulerende virus med høyest forekomst og risiko for utbrudd sensommer/høst i Norge. Infeksjon med enterovirus kan gi alt fra asymptomatisk, mild eller i mer sjeldne tilfeller alvorlige akutte infeksjoner som kan medføre komplikasjoner i organer som hjerte og hjerne. EV A71 er et mutirekombinant enterovirus med flere ulike subtyper (hvorav spesielt C1-lignende variant har vist seg å gi nevrologiske infeksjoner). Andre kliniske manifestasjoner er vanligere som feber, irritabilitet hos spebarn, sepsis, mage/tarm- og luftveissymptomer og hudutslett (hånd-,fot- og munnsykdom). Studien bidrar til å samle inn epidemiologiske data på tvers av landegrensene i Europa, gi en oversikt over aldersfordeling ved klinisk sykdom og innsikt i klinisk presentasjon ved EV A71-infeksjon. I tillegg vil det utføres inngående virologiske undersøkelser av EV A71 som inkluderer subtyping/variantanalyser ved sekvensering, evt ved helgenomsekvensering der virusets genetiske karakteristikker beskrives. Den enkelte virusvariant vil bli vurdert sammen med pasientens alder, kliniske presentasjon og alvorlighetsgrad (herunder nevrologiske komplikasjoner). Studien vil bidra med kunnskap om andelen av EV A71 av alle laboratoriebekreftede enterovirusinfeksjoner fra 2016 tom 2021 i Europa, om nyoppståtte rekombinante varianter av EV-A71 for å kunne rekonstruere virusets genetiske utvikling de siste årene og undersøke dens egenskaper til infeksjon med hensyn til virulens og organaffinitet. Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjonen for polio-enterovirusdiagnostikk-og overvåkning i Norge og som ledd i denne overvåkningen undersøker FHI et utvalg av enterovirus isolert fra ulike pasientmaterialer (avføring, sårsekret, luftveissekret, blod, spinalvæske, biopsier) med subtyping (dyrkning på cellekultur og/eller påvisning direkte med PCR/sekvensering i pasientprøver). FHI, i samarbeid med OUS, vil bidra med pseudonymiserte helseopplysninger og virologiske data (gensekvenser) fra pasienter med laboratoriebekreftet EV A71-infeksjon i tidsrommet 2016-2021 til prosjektansvarlig institusjon i Frankrike. Utvalget fra Norge består hovedsakelig av barn undersøkt og behandlet ved barneavdelingen, ved Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS). Alle pasientene er diagnostisert som følge av utbrudd i 2016 (ca antall 15) og 2019 (ca antall 20). Det vil også bli sendt påvist virus fra den enkelte pasientene til ENPEN for helgenomsekvensering og nærmere detaljkarakterisering. Data fra en rekke land i ENPEN skal sammenstilles og analyseres. Forekomst, hyppighet og klinisk presentasjon av ulike varianter vil belyses og forskningsresultatene publiseres i en vitenskapelig artikkel.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Dagny Haug Dorenberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Dagny Cathrine Haug Dorenberg, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Per Kristian Knudsen, Oslo universitetssykehus HF
Sanela Numanovic, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Jennifer Lynn Dembinski, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet

Start

01.07.2022

Slutt

24.02.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Jennifer Lynn Dembinski

Sanela Numanovic