Hopp til innhold

Prosjekt

En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet.


Sammendrag

Kronisk smerte rammer rundt 30 % av den voksne Norske befolkning og er trolig den vanligste årsak til uførhet og sykemelding. Økt smertefølsomhet er en viktig disponerende faktor for kronisk smerte. Tvillingstudier viser at både kronisk smerte og smertefølsomhet er arvelig i betydelig grad, men de spesifikke genetiske bidragene er i hovedsak ukjente. Genetiske studier har som regel vært gjennomført har vært små og med sprikende resultater. Det er derfor behov for større studier for å trekke konklusjoner med rimelig sikkerhet. Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet. Data og DNA fra den 6. Tromsøundersøkelsen vil bli brukt. Det vil bli gjennomført testing av enkelt-polymorfismer, samt et bredere panel av kandidatgener. Dersom finansiering foreligger vil det også gjennomføres gensøk med full-genom scan. Undersøkelsen vil øke kunnskapen om smerte og kunne bidra til utvikling av nye behandlingsmetoder

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christopher Sivert Nielsen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet