Hopp til innhold

Prosjekt

Egenskaper hos Shigellose tilfeller varslet i Norge fra 1990 til 2017 og risikofaktorer for spredning av Shigella kloner og AMR, 2002-2017 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å beskrive forekomsten av shigellose i Norge med hensyn på demografiske grupper og hvor pasienten ble smittet, og å koble disse opplysningene til informasjon om Shigella genotype og antibiotika resistensprofil.


Sammendrag

Shigellose er en vanlig årsak til diaré globalt, og en vanlig årsak til turistdiaré blant reisende. Epidemiologien av shigellose er i endring. Dette har sammenheng med økt forbruk av antibiotika, som har medført til at flere varianter nå er resistente mot viktige antibiotika. Flere Shigella kloner har blitt multiresistente, og vi vet ikke hvordan dette har påvirket de tilfellene som er meldt i Norge. Det overordnede formålet med studien er å beskrive forekomsten av shigellose i Norge med hensyn på demografiske grupper og hvor pasienten ble smittet, og å koble disse opplysningene til informasjon om Shigella genotype og antibiotika resistensprofil. Resultatene fra studien vil gi kunnskap om risikogrupper for shigellose i Norge, inkludert risiko for smitte med spesifikke kloner, hvilke destinasjoner som er assosiert med resistente shigella kloner og hvordan dette har forandret seg over tid. Den nye kunnskapen vil muliggjøre målrettede råd fra til befolkning og helsetjenesten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lin Brandal, Folkehelseinstituttet
Emily MacDonald, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet