Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

Prosjekt

Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Det finnes ingen nasjonale forekomststudier av psykiske lidelser og ruslidelser i Norge. For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse i tilknytning til HUNT4.


Sammendrag

Om studien

Folkehelseinstituttet og HUNT gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en befolkningsundersøkelse av psykiske lidelser, rusbrukslidelser og behandling av slike lidelser. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Harvard University i USA og Verdens helseorganisasjon. To tusen nordtrøndere har allerede deltatt i undersøkelsen fra høsten 2018 til høsten 2019. Våren 2020 vil 2000 nye HUNT deltakere delta i Trondheim.

Undersøkelsen vil gi de beste dataene på psykisk helse som Verdens helseorganisasjon noen gang har samlet inn. Nordtrøndere har bidratt med HUNT-data over fire tiår, og dette gir en unik mulighet til å se sammenhengen mellom psykiske lidelser og andre helse- og livsfaktorer. Trondheimsboerne har også bidratt med helsedata ved å delta i HUNT. I tillegg vil mulighetene til å koble dataene på psykisk helse fra undersøkelsen med data fra befolkningsregistre og helseregistre gi unike muligheter til å utforske risikofaktorer og konsekvenser av psykiske lidelser og rusbrukslidelser over tid.

Bakgrunnen for studien

Psykiske lidelser regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til sykdomsbyrde i den norske befolkningen, kun slått av kreft og hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser er en spesielt stor folkehelseutfordring blant unge og mennesker i arbeidsfør alder. Men kunnskapen om forekomst og fordeling av psykiske lidelser i den norske befolkningen er svært mangelfull. De nyeste dataene på psykisk helse fra Europa begynner å nærme seg 20 år gamle, og det er usikkert hvor representative disse er i dag.

Mangelen på oversikt over omfanget av psykiske lidelser i Norge har betydning for vår mulighet til å drive forebyggende arbeid, og for planleggingen av psykiske helsetjenester. Studien i HUNT vil bidra til å styrke kunnskapen om status for den psykiske helsen i Norge. Ved hjelp av denne undersøkelsen kan vi se hvor mange med psykiske lidelser som får behandling, se på sammenhenger i hvorfor folk får psykisk lidelser og finne ut hvordan dette kan forebygges.

Hvordan foregår undersøkelsen?

·         Undersøkelsen gjennomføres som et personlig intervju. Intervjuet som benyttes er utviklet av Verdens helseorganisasjon, og har vært brukt i liknende datainnsamlinger i et tredvetalls land over hele verden.

·         Intervjuet kartlegger psykiske lidelser, som forskjellige typer angst, depresjon og rusbrukslidelser. Det spørres også om mottatt behandling for psykiske lidelser.

·         Dette er et dyptgående intervju, og tar derfor 1 til 2 timer å gjennomføre, avhengig av hvor detaljert man spør om ulike symptomer.

·         Intervjuerne er studenter under helseutdanning, og består av kommende psykologer, leger, sykepleiere, fysioterapeuter og folkehelsearbeidere. De har taushetsplikt og har fått grundig opplæring i å lede intervjuet. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Ann Kristin Skrindo Knudsen, Folkehelseinstituttet
Simon Nygaard Øverland, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet
Kim Stene-Larsen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Start

01.08.2017

Slutt

01.01.2030

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Anne Reneflot