Hopp til innhold

Prosjekt

Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.


Sammendrag

Nordmenn blir stadig eldre før de får sitt første barn, som gir økt risiko for svangerskaps komplikasjoner og negative utfall hos barnet. Samtidig viser studier positive effekter, særlig hos eldre foreldre med høy sosioøkonomisk status. Bakgrunnen for prosjektet er mangelen på oppdatert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer ved å få barn sent. Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling. Studien er en kohortstudie med 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre fra Den norske mor- og barn undersøkelsen (MoBa). I tillegg får vi opplysninger om mors helse fra medisinsk fødselsregister (MFR). Regresjonsanalyser og dose-respons analyser vil bli brukt for å estimere risiko for negative utfall hos barnet når foreldrene er over 35 år. Vi vil i analysene ta i betraktning bakenforliggende faktorer som også kan ha betydning for barnets helse og utvikling.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maria Teresa Grønning Dale, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ragnhild Eek Brandlistuen, Folkehelseinstituttet
Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Håkon Gjessing, Folkehelseinstituttet
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Vegard Fykse Skirbekk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet