Hopp til innhold

Prosjekt

Barns rolle i smittespredning av Sars-CoV-2 i barnehager og skoler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset.


Sammendrag

Barn ser ut til å være mindre utsatt for SARS-CoV-2 enn voksne, og alvorlig sykdom og død rapporteres sjelden. Det finnes dokumentasjon for sannsynlig smitte fra barn, men barns rolle i smittespredning av SARS-CoV-2 er usikker. Prosjektet vil ta utgangspunkt i barn med bekreftet covid-19 og deres kontakter i barnehager og skoler. Ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale (spytt) ønsker vi å kartlegge barns rolle i spredning av viruset. Spytt skal samles fra alle tilfeller og kontakter ved start og slutt av studieperioden. Spyttprøvene analyseres for å bekrefte covid-19. I tillegg vil spytt fra tilfeller med bekreftet covid-19 undersøkes ved helgenomsekvensering av virus, for å gi mer detaljert informasjon om sannsynlig sammenheng mellom tilfeller, og vi vil studere immunresponser.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ola Brønstad Brynildsrud, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet
Olav Hungnes, Folkehelseinstituttet
Hilde Marie Lund, Folkehelseinstituttet
Cathinka Halle Julin, Folkehelseinstituttet
Karin Maria Nygård, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Folkehelseinstituttet
Lisbeth Meyer Næss, Folkehelseinstituttet
Margrethe Greve-Isdahl, Folkehelseinstituttet
Anja Bråthen Kristoffersen, Folkehelseinstituttet
Lin Cathrine T. Brandal, Folkehelseinstituttet
Heidi Lange, Folkehelseinstituttet
Hinta Meijerink, Folkehelseinstituttet
Rikard Rykkvin, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet