Hopp til innhold

Prosjekt

Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal gjennomføres i et internasjonalt samarbeid mellom 6 land gjennom International Childhood Cancer Cohort (I4C) for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet.


Sammendrag

Søknaden gjelder et prosjektet som skal gjennomføres i et internasjonalt samarbeid mellom 6 land (Australia, Kina, Danmark, Storbritannia, USA og Norge) gjennom organisasjonen International Childhood Cancer Cohort (I4C) for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet. Hypotesen er at tilskudd av folat i svangerskapet reduserer risikoen for barneleukemi (blodkreft) og det vil søkes om å få koble data fra kreftregisteret med data fra Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) til Nasjonalt folkehelseinstitutt. For hvert barn med kreft som blir inkludert i studien, vil det bli plukket ut 10 kontrollere som ikke har kreft. Fra Norge vil ca 60 barn med kreftdiagnose og 600 kontroller dermed bli inkludert i prosjektet. Totalt tar en sikte på å komme opp i ca 300 tilfeller av barneleukemi og 3000 friske kontroller. Datafilen i prosjektet vil være avidentifisert og koblingsnøkkel og opplysninger oppbevares atskilt. Prosjektet skal etter planen avsluttet 31.12.2010, men det søkes om å beholde datafilen til 31.12.2013 siden det erfaringsmessig ofte er behov for mer tid. Etter dette vil datafilen slettes. Fordelene ved studien sies å være at deltakerne på denne måten på en enkel måte kan være med å bidra til å finne årsaksfaktorer og dermed en mulighet til å forebygge en sjelden, men svært alvorlig kreftsykdom blant barn. Som ulempe er nevnt at undersøkelse om bruk av folat kan gi dårlig samvittighet blant kvinner som ikke har tatt forlat hvis det skulle vise seg at dette faktisk beskytter mot barneleukemi. Prosjektet retter seg mot barn som ikke selv har gitt samtykke til å bli forsket på. De som overlever sykdommen, vil kunne bli helt frisk og det kan da være viktig for dem at de selv styrer hvem som får informasjon om tidligere sykdom når de selv er i stand til å kunne samtykke.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Paul S Albert, National Cancer Institute
Ana M Ortega-Villa, National Cancer Institute

Om prosjektet