Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

Prosjekt

Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet starter et prosjekt for å undersøke om barn født i Norge av innvandrerforeldre utgjør en utsatt gruppe med hensyn til vaksinasjonsdekning, enten ved at de er ufullstendig vaksinerte eller uvaksinerte.


Sammendrag

Alle barn i Norge har rett til å få vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon gjennomføres i kommunehelsetjenesten, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Alle vaksinasjoner som gis, skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Vaksinasjonsdekningen i Norge er gjennomgående høy, men varierer mellom fylker, kommuner og bydeler i store kommuner.

Som en del av et større arbeid for å kartlegge risiko og sårbarhetsfaktorer for fallende vaksinasjonsdekning i Norge, starter Folkehelseinstituttet et prosjekt for å undersøke om barn født i Norge av innvandrerforeldre utgjør en utsatt gruppe med hensyn til vaksinasjonsdekning, enten ved at de er ufullstendig vaksinerte eller uvaksinerte. Disse barna har hatt samme rettigheter til å få vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet som øvrige barn i Norge, men det er uvisst om foreldres fødelandbakgrunn påvirker foreldres vaksinasjonspraksis. Vi ønsker videre å studere i hvilken grad denne praksisen påvirkes av foreldrenes botid i Norge. Det er gjennomført en tidligere studie i Norge om vaksinasjonsdekning blant innvandrere i Norge. Den fokuserte i hovedsak på vaksiner som var målrettet mot selekterte grupper i befolkningen som hepatitt-B og BCG-vaksine, og dekningen ble rapportert på sammenslått landgrupper fremfor enkeltland. Ved å koble data fra folkeregisteret og SYSVAK vil vi studere vaksinasjonsdekningen for mesling- og kikhostevaksine ved to-års alder for barn født i 2000-2016 med foreldre fra ti utvalgte ikke-nordiske land.  Innvandrere som føder barn i Norge er en svært heterogen gruppe og vi ønsker derfor å studere vaksinasjonsdekning for ulike landbakgrunner separat. Kunnskap om vaksinasjonsdekning i ulike grupper er nødvendig for å kunne målrettekommunikasjonstiltak.

Formål:

Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

  • Hvor god er vaksinasjonsdekningen for meslingvaksinasjon og for kikhostevaksinasjon ved 2-års alder hos barn født i Norge av innvandrerforeldre i perioden 2000-2016?

  • Hvor mye påvirkes denne vaksinasjonsdekningen av a) foreldrenes botid i Norge før barnets fødsel og b) foreldrenes fødeland?

Hvem inkluderes?

Barn født i Norge i årene 2000 til 2016 der begge foreldre er født i Pakistan, Somalia, Polen, Irak, Vietnam, Kosovo/Serbia, Litauen, Eritrea, Afghanistan eller Romania inkluderes i studien. For hvert enkelt barn inngår informasjon om alder i måneder, kjønn, foreldres fødeland, foreldres botid i Norge, bosted (bydel, kommune- og fylke), vaksinasjonsstatus for mesling- og kikhostevaksinasjon og dato for vaksinasjon opp til fylte tre år. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bo Lars Thorvald Terning Hansen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jeanette Stålcrantz, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Preben Aavitsland, Områdestab Smittevern, Folkehelseinstituttet
Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Evy Therese Dvergsdal, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Sherin Jennes, Universitetet i Oslo

Start

01.04.2019

Slutt

30.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet