Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

Prosjekt

Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet starter et prosjekt for å undersøke om barn født i Norge av innvandrerforeldre utgjør en utsatt gruppe med hensyn til vaksinasjonsdekning, enten ved at de er ufullstendig vaksinerte eller uvaksinerte.


Sammendrag

Alle barn i Norge har rett til å få vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon gjennomføres i kommunehelsetjenesten, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Alle vaksinasjoner som gis, skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Vaksinasjonsdekningen i Norge er gjennomgående høy, men varierer mellom fylker, kommuner og bydeler i store kommuner.

Som en del av et større arbeid for å kartlegge risiko og sårbarhetsfaktorer for fallende vaksinasjonsdekning i Norge, starter Folkehelseinstituttet et prosjekt for å undersøke om barn født i Norge av innvandrerforeldre utgjør en utsatt gruppe med hensyn til vaksinasjonsdekning, enten ved at de er ufullstendig vaksinerte eller uvaksinerte. Disse barna har hatt samme rettigheter til å få vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet som øvrige barn i Norge, men det er uvisst om foreldres fødelandbakgrunn påvirker foreldres vaksinasjonspraksis. Vi ønsker videre å studere i hvilken grad denne praksisen påvirkes av foreldrenes botid i Norge. Det er gjennomført en tidligere studie i Norge om vaksinasjonsdekning blant innvandrere i Norge. Den fokuserte i hovedsak på vaksiner som var målrettet mot selekterte grupper i befolkningen som hepatitt-B og BCG-vaksine, og dekningen ble rapportert på sammenslått landgrupper fremfor enkeltland. Ved å koble data fra folkeregisteret og SYSVAK vil vi studere vaksinasjonsdekningen for mesling- og kikhostevaksine ved to-års alder for barn født i 2000-2018 med foreldre fra ti utvalgte ikke-nordiske land.  Innvandrere som føder barn i Norge er en svært heterogen gruppe og vi ønsker derfor å studere vaksinasjonsdekning for ulike landbakgrunner separat. Kunnskap om vaksinasjonsdekning i ulike grupper er nødvendig for å kunne målrettekommunikasjonstiltak.

Formål:

Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

  • Hvor god er vaksinasjonsdekningen for meslingvaksinasjon og for kikhostevaksinasjon ved 2-års alder hos barn født i Norge av innvandrerforeldre i perioden 2000-2018?

  • Hvor mye påvirkes denne vaksinasjonsdekningen av a) foreldrenes botid i Norge før barnets fødsel og b) foreldrenes fødeland?

Hvem inkluderes?

Barn født i Norge i årene 2000 til 2018 der begge foreldre er født i Pakistan, Somalia, Polen, Irak, Vietnam, Kosovo/Serbia, Litauen, Eritrea, Afghanistan eller Romania inkluderes i studien. For hvert enkelt barn inngår informasjon om alder i måneder, kjønn, foreldres fødeland, foreldres botid i Norge, bosted (bydel, kommune- og fylke), vaksinasjonsstatus for mesling- og kikhostevaksinasjon og dato for vaksinasjon opp til fylte tre år. 

Resultater

Studien så langt har vist at barn født i Norge med foreldre fra Somalia har noe lavere vaksinasjonsdekning for meslingvaksine enn landsgjennomsnittet ved 2 års alder; for barn født i 2016 var dekningsgraden 85%. Dekningsgraden har vært synkende i perioden 2000 til 2016, og i større grad for gutter enn for jenter. Barn, som var født av mødre med 6 års eller lengre botid i Norge før fødsel, hadde lavere vaksinasjonsdekning enn barn født av mødre med mindre enn 2 års botid. Barn som var født i Oslo og nærliggende fylker hadde betraktelig lavere vaksinasjonsdekning enn barn som var født andre steder i Norge. Resultatene er publisert og finnes her Measles vaccine coverage among children born to Somali immigrants in Norway.


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jeanette Stålcrantz, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Preben Aavitsland, Områdestab Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Evy Therese Dvergsdal, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Rebecca Folkman Gleditsch, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Trine Skogset Ofitserova, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet

Start

01.04.2019

Slutt

31.12.2021

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Brita Askeland Winje