Hopp til innhold

Prosjekt

Avanserte metoder for eksponeringskarakterisering og biomonitorering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for visse forbrukskjemikalier, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet.


Sammendrag

Flammehemmere, ftalater, perfluorerte stoffer og organofosfater er stoffer som blir brukt i stort omfang i en rekke forbruksprodukter. Flere studier har vist at store deler av befolkningen eksponeres for disse stoffene, som potensielt kan føre til uønskede helseeffekter. Hovedmålet med denne studien er å finne ut hvordan og i hvilket omfang vi utsettes for disse forbrukskjemikaliene, og hvordan vi best kan måle deres tilstedeværelse i kroppen, i maten og i innemiljøet. Vi vil derfor gjøre en detaljert undersøkelse av en kohort bestående av 60 husstander. Prøvetyper relevant for ekstern eksponering (mat, inneluft, husstøv og «hand wipes») og intern eksponering (blod, urin, hår, negler og spytt) vil bli samlet inn. Studien vil gi verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og til utvikling av gode strategier for å måle og eventuelt begrense menneskers eksponering. Studien er del av et «Marie Curie Initial Training Network»-prosjekt under EUs 7. rammeprogram.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Småstuen Haug, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Juan Antonio Padilla Sanchez, Folkehelseinstituttet
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Somrutai Poothong, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet