Hopp til innhold

Prosjekt

Analyse av miRNA profiler og DNA metylering status i ADHD triader - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder.


Sammendrag

Målet med dette prosjektet er å undersøke om det epigenetisk statusen ved fødselen er viktig for nevrologiske lidelser som vises i barndommen og vedvarer i voksen alder. Ett av de konkrete målene er å identifisere tidlige diagnostiske biomarkører for ADHD. Disse biomarkørerne vil være viktig for tidlig identifisering og intervensjon av berørte individer, og i tillegg bidra til en bedre mekanistisk forståelse av ADHD. Prosjektet vil karakterisere mikroRNA (miRNA) og DNA-metylering endringer som er assosiert med ADHD. De biologiske prøver som skal analyseres er blodprøver som allerede er samlet inn og lagret i MoBa biobanken. Studiedesignet vil være en case-forelder og kontroll-foreldre triader valgt innen MoBa, og dataene vil bli linket til det norske pasientregisteret (NPR). Klinisk validerte ADHD-diagnose i NPR vil definere ADHD-case gruppen. Matchet kontroll-gruppen etter alder og kjønn, negativ for ADHD historie i familien og symptomer, vil bli tilfeldig valgt fra MoBa-kohorten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Nur Duale, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Nur Duale, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy S. Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Lene Brattsti Dypås, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet