Hopp til innhold

Get alerts of updates about «The GLasses Against transmission of SARS-CoV-2 in the communitY (GLASSY) trial: A pragmatic randomized trial»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • The GLasses Against transmission of SARS-CoV-2 in the communitY (GLASSY) trial: A pragmatic randomized trial

Project

The GLasses Against transmission of SARS-CoV-2 in the communitY (GLASSY) trial: A pragmatic randomized trial - project description

Published Updated

Some indications suggest that ordinary spectacles may give some protection against being infected with coronavirus and other respiratory tract viruses, but the effect is  uncertain.


Summary

Det er en del som tyder på at bruk av vanlige briller kan ha en viss beskyttende effekt mot å bli smittet av korona- og andre luftveisvirus, men det er høyst usikkert om det har noen virkning. Vi vil derfor gjennomfør et stort forskningsprosjekt der frivillige deltakere blir fordelt ved loddtrekning, til å bruke vanlige briller/solbriller når de er ute blant folk, eller å ikke bruke briller. Dette skal deltakerne gjøre over 2 uker. Vi vil bl.a. sammenlikne forekomst av covid-19 og luftveissymptomer i de to gruppene. Bruk av briller er et billig og lite inngripende tiltak. Dersom det viser seg at briller/solbriller bidrar til å bremse smittespredningen, kan det bli et viktig smitteverntiltak både under den pågående og framtidige epidemier. 

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Atle Fretheim, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Atle Fretheim, OsloMet - Oslo Metropolitan University, Oslomet - Oslo Metropolitan University
Lars G. Hemkens, University of Basel
Arnfinn Helleve, Norwegian Institute of Public Health
Petter Elstrøm, Norwegian Institute of Public Health
Ingeborg Hess Elgersma, Norwegian Institute of Public Health
Oliver Kacelnik, Norwegian Institute of Public Health

Start

01.02.2022

End

31.05.2022

Status

Active

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health

Project manager

Atle Fretheim