Hopp til innhold

Angela Susan Labberton

Senior Adviser

Ansatt bilde

Projects and publications

  • Kristian Bandlien Kraft, Ingeborg Hess Elgersma, Angela Susan Labberton, Thor Indseth, Anna Aasen Godøy, (2021). Covid-19: Persons tested, confirmed cases and associated hospitalizations by education and income
  • Thor Indseth, Atle Fretheim, Rojan Tordhol Ezzati, Abdi Gele, Jan-Paul Brekke, Ingeborg Hess Elgersma, Anna Aasen Godøy, Lema Hussaini, Naima Said Sheikh, Gunnar Øyvind Isaksson Rø, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Hodon Duahle, Solveig Engebretsen, Helena Niemi Eide, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Mohamed Gawad, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Prabhjot Kour, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Fredrik Methi, Charlott Nordström, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, Line Vold, Kjetil Elias Telle, (2021). Koronapandemien og innvandrerbefolkningene, vurderinger og erfaringer
  • Marianne A Riise Bergsaker, Bernt Bratsberg, Anita Odveig Daae, Signe Agnes Flottorp, Frode Forland, Ellen Furuseth, Anna Aasen Godøy, Rannveig Kaldager Hart, Njål Høstmælingen, Thor Indseth, Marit Knapstad, Ann Kristin Skrindo Knudsen, Angela Susan Labberton, Ragnhild Bang Nes, Thomas Nilsen, Heid Nøkleby, Trygve Ottersen, Bjørn-Atle Reme, Christina Lill Rolfheim-Bye, John-Arne Røttingen, Oddbjørn Raaum, Jens Christoffer Skogen, Pål Suren, Kjetil Elias Telle, Øystein Vedaa, Jonathan Wörn, Leif Edvard Aarø, Hilde Marie Tvedten, Eirik Frønæs Vikum, Merete Kile Holtermann, Vilde Bergstad Larsen, (2021). Folkehelserapportens temautgave 2021. Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser for ulike grupper i befolkningen
  • Thor Indseth, Trude Margrete Arnesen, Mona Bjørbæk, Jan-Paul Brekke, Hodon Duahle, Ingeborg Hess Elgersma, Helena Niemi Eide, Rojan Tordhol Ezzati, Julie Salvesen Fevåg, Martin Flatø, Atle Fretheim, Mohamed Gawad, Abdi Ali Gele, Anna Aasen Godøy, Maja Weemes Grøtting, Kjersti Helene Hernæs, Lema Hussaini, Anja Bråthen Kristoffersen, Angela Susan Labberton, Anja Elsrud Schou Lindman, Naima Said Sheikh, Charlott Elise Gyllenhammar Nordstrøm, Samera Azeem Qureshi, Ragnhild Anne Caroline Storste Spilker, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Selam Andegiorgis Tsige, Kristin Hestmann Vinjerui, (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1
  • Thor Indseth, Ingeborg Hess Elgersma, Bjørn Heine Strand, Kjetil Elias Telle, Angela Susan Labberton, Trude Margrete Arnesen, Karin Maria Nygård, Anna Aasen Godøy, (2021). Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt

Contact

Visiting address

Myrens verksted 3L, 0473 Oslo

View on map