Hopp til innhold

Get alerts of updates about «Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS)»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS)

Project

Miljøfaktorer og helseutfall i populasjonsbaserte helseundersøkelser (HEALS) - project description

Published Updated

Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensing til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse.


Summary

Mennesker utsettes for påvirkning fra omgivelsene under hele livsløpet. Alt fra miljøgifter og luftforurensing til eksponering i fosterlivet kan ha betydning for senere helse. Man antar at det i de fleste tilfeller vil være et samspill mellom flere ulike miljøpåvirkninger, eksponeringstidspunkt og genetisk sårbarhet hos enkeltpersoner som avgjør helseutfall. Den totale byrden av miljøpåvirkninger et menneske utsettes for gjennom livsløpet kalles eksposomet. Forskning på hvordan samspill mellom flere faktorer påvirker helse krever svært kompliserte statistiske metoder. HEALS har som formål å utvikle metoder for å undersøke komplekse sammenhenger mellom miljøpåvirkninger gjennom livsløpet, individuell sårbarhet og helseutfall. Deretter skal man benytte data fra europeiske helseundersøkelser for å teste og forbedre metodene for ulike helseutfall, og se om metodene kan bekrefte kjente sammenhenger, og eventuelt avdekke nye.

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Jennifer Harris, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Jennifer Ruth Harris, Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health

Start

01.10.2013

End

31.12.2023

Status

Active

Approvals

Regional committees for medical and health research ethics

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health

Project manager

Jennifer Ruth Harris