Hopp til innhold

Get alerts of updates about «262030: Norwegian Burden of Disease Study 2017-2019: regional and socioeconomic patterns in Norway and Nordic comparison studies»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • 262030: Norwegian Burden of Disease Study 2017-2019: regional and socioeconomic patterns in Norway and Nordic comparison studies

Project

262030: Norwegian Burden of Disease Study 2017-2019: regional and socioeconomic patterns in Norway and Nordic comparison studies - project description

Published Updated

The Global Burden of Disease project is now established as a research centre.


Summary

Sykdomsbyrdeprosjektet ved Folkehelseinstituttet er nå etablert som et Senter for sykdomsbyrde. Prosjektet vil bygge på og samarbeide med det globale sykdomsbyrdeprosjektet (Global Burden of Disease (GBD) study). Sykdomsbyrde måles som tapte leveår og ikke-dødelig helsetap. Summen av disse to målene er helsetapsjusterte leveår (DALY), som til forskjell fra tradisjonelle helsemål fanger opp ikke bare sykdomsbyrde som skyldes dødelige sykdommer, men også ikke-dødelige kroniske sykdommer som muskelskjelett- og psykiske lidelser. Disse siste tillegges lite vekt i en del prioriteringssammenhenger, men fanges opp av sykdomsbyrdeanalyser. Prosjektet beregner også sykdomsbyrden som skyldes overvekt og fedme, røyking, andre risikofaktorer for hjertekarsykdom og en lang rekke andre miljø- og atferds-risikofaktorer.  Prosjektet vil ha hovedfokus på (1) analyser av sykdomsbyrde i de nordiske land, (2) regionale sykdomsbyrdeanalyser i Norge, (3) sykdomsbyrdeanalyser i Norge etter inntekt og utdanningsnivå, og (4) analyser som utfyller og understøtter sykdomsbyrdeanalysene i samarbeid med GBD. Prosjektet vil samarbeide tett med det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington.

See the full project description at Cristin for more information about results, researchers, contact information etc.

Project participants

Project leader

Ann Kristin Skrindo Knudsen, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health

Project participants

Nanna Ørslev Weye, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health
Carl Michael Baravelli, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health
Ingeborg Forthun, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health
Christian Madsen, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health
Jonas Minet Kinge, Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health
Benjamin Matthew Clarsen, Department of Disease Burden, Norwegian Institute of Public Health

Start

01.10.2017

End

31.12.2023

Status

Active

Project owner/ Project manager

Norwegian Institute of Public Health

Project manager

Ann Kristin Skrindo Knudsen