1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Oversikt: Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2014

Oversikt: Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2014

De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon er milde og forbigående som lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, uvelhet og feber.  Det viser Bivirkningsrapporten for 2014 som  nylig ble publisert av Statens legemiddelverk. Rapporten oppsummerer meldte bivirkninger etter alle typer medikamenter og et utvalg vaksinebivirkninger omtales i et eget avsnitt.
Les hele saken [08.05.2015]
Leveringssvikt på vannkoppevaksine (Varilrix, Varivax)

Leveringssvikt på vannkoppevaksine (Varilrix, Varivax)

Vi er helt tom for vannkoppevaksine (Varilrix, Varivax). Varivax kan bli tilgjengelig i juni 2015. Den må rekvireres på spesielt godkjennings­fritak. Varilrix blir ikke tilgjengelig før i 2016.

Les hele saken [08.05.2015]
Oppmerksomhet rundt mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon i Danmark

Oppmerksomhet rundt mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon i Danmark

Det er for tiden mye oppmerksomhet i Danmark rundt diagnosen POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome) hos jenter som er vaksinert med HPV-vaksinen Gardasil. De europeiske legemiddelmyndighetene har vurdert meldingene uten å kunne fastslå om det er noen sammenheng. I Norge er det ikke meldt tilsvarende bivirkninger.
Les hele saken [07.05.2015]
Anbefalt regime for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

Anbefalt regime for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet

HPV-vaksinen Gardasil skal fortsatt gis i tredoseregime i barnevaksinasjonsprogrammet.

Les hele saken [30.04.2015]
Dekningsstatistikk for barnevaksiner 2014

Dekningsstatistikk for barnevaksiner 2014

De aller fleste barn og unge i Norge får de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2014. Sammenlignet med tidligere år har det vært en økning i andelen jenter som tar HPV-vaksine, og en reduksjon i andelen 16-åringer som er vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
Les hele saken [23.04.2015]
Endring i telefontid for SYSVAK brukerstøtte

Endring i telefontid for SYSVAK brukerstøtte

Fra 1.mai 2015 innføres det ny åpningstid for SYSVAK brukerstøtte (telefon 21 07 65 00) mandag – fredag 13.00 til 14.30. Tjenesten er primært for helsepersonell. Som tidligere vil brukerstøtten være stengt i skoleferier rundt helligdager og inneklemte dager.
Les hele saken [23.04.2015]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Anbefalinger for sesongen 2015:

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Viruset kan overføres fra infisert flått til menneske ved flåttbitt. Det finnes vaksine mot sykdommen. Vaksinen beskytter bare mot TBE, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliose.

Les hele saken [23.03.2015]
Rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: Statusoppdatering

Rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: Statusoppdatering

- De aller fleste barn som får rotavirusvaksine, får den ved anbefalt alder. Det gjøres en flott innsats i kommunene, både med vaksinering og innrapportering. De mistenkte bivirkningene vi har fått melding om har i all hovedsak vært milde og forbigående, sier Marianne Riise Bergsaker.
Les hele saken [11.03.2015]
Påvist tilfelle av meslinger i Oslo

Påvist tilfelle av meslinger i Oslo

Meslinger er påvist hos en uvaksinert, voksen person i Oslo. Personen er blitt smittet på reise utenfor Europa, og er nå innlagt i sykehus.
Les hele saken [11.03.2015]
MMR-vaksine før reisen?

MMR-vaksine før reisen?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

Les hele saken [02.03.2015]