1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Stamcelletransplanterte får ny basisvaksinasjon på blå resept

Stamcelletransplanterte får ny basisvaksinasjon på blå resept

Blåreseptforskriften ble endret 1.1.2014. Dette innebærer at personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon får stønad til vaksiner mot en rekke sykdommer.
Les hele saken [21.03.2014]
2013: Høy oppslutning om det norske barnevaksinasjonsprogrammet

2013: Høy oppslutning om det norske barnevaksinasjonsprogrammet

De aller fleste barn og unge i Norge fikk i 2013 de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Det viser oversikten over andelen barn som er vaksinert (vaksinasjonsdekningstall) fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Sammenlignet med 2012 er vaksinasjonsdekningen lik eller noe lavere for alle barnevaksinene.

Les hele saken [20.03.2014]
HPV-vaksine til jenter 16-26 år er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

HPV-vaksine til jenter 16-26 år er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby HPV-vaksine også til jenter mellom 16 og 26 år. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft og tilbys i dag jenter i 7.klasse. Også de eldre jentene vil få beskyttelse, selv om flere i denne gruppen har debutert seksuelt og hatt kontakt med viruset. Det viser to kunnskapsoppsummeringer som Kunnskapssenteret for helsetjenesten har utført på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.
Les hele saken [12.03.2014]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Oppdaterte anbefalinger for sesongen 2014:

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Barn og voksne som ferdes mye utendørs i områder med kjent risiko for TBE-smitte, og som ofte blir bitt av flått, bør vurdere å vaksinere seg mot sykdommen. Vaksinasjonsanbefalingen gjelder nå for kystområder i Østfold i tillegg til kystområder i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.
Les hele saken [10.03.2014]
Bestilling av influensavaksine for sesongen 2014/2015 til anbefalte målgrupper

Bestilling av influensavaksine for sesongen 2014/2015 til anbefalte målgrupper

Tiden er inne for å bestille influensavaksine til anbefalte målgrupper for sesongen 2014/2015. Informasjonsbrev med vedlagt bestillingsskjema ble sendt til alle kommuner og helseforetak 5. mars 2014. Likelydende brev er sendt til alle landets rådmenn. Frist for retur av bestillingsskjemaet er 4. april 2014.
Les hele saken [06.03.2014]
Vaksine mot rotavirussykdom i barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot rotavirussykdom i barnevaksinasjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt at en vaksine som beskytter mot rotavirussykdom skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2014. Alle spedbarn vil få tilbud om vaksinen. Folkehelseinstituttet er nå i gang med å utarbeide informasjonsmateriell til både helsepersonell og publikum.
Les hele saken [04.02.2014]
Reisende til land med polio anbefales vaksine

Oppdatert 28. november 2013

Reisende til land med polio anbefales vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinasjonsstatus mot poliomyelitt sjekkes nøye før reiser til områder hvor sykdommen kan forekomme. Dette gjelder spesielt barn og spedbarn. Hvis poliovaksinasjon ikke er dokumentert eller er satt for mer en 10 år siden, anbefales vaksine.
Les hele saken [29.11.2013]
Til pasientens beste

Til pasientens beste

Folkehelseinstituttet anbefaler årlig influensavaksine til risikogrupper. I tillegg anbefaler vi helsearbeidere å ta influensavaksine for å beskytte pasienter. Anbefalingen om vaksine til helsearbeidere har den siste tiden vært gjenstand for debatt. Det foreligger ikke forskningsresultater som gir grunn til å endre dagens vaksineråd.

Les hele saken [28.11.2013]
Ungdom og vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Ungdom og vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse)

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko. Et informasjonsbrev til ungdom om meningokokkvaksinasjon er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider.

Les hele saken [26.11.2013]
Råd om vaksinasjon i asylmottak

Råd om vaksinasjon i asylmottak

Verdens helseorganisasjon har meldt om polioutbrudd i Syria. Det pågår også utbrudd av sykdommen i flere andre land. Folkehelseinstituttet gir nå anbefalinger om vaksinasjon mot polio og andre barnesykdommer basert på ny informasjon. Anbefalingene gjelder for flyktninger og asylsøkere i mottak samt ansatte som arbeider der.

Les hele saken [11.11.2013]