1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon i 2015 var forventede symptomer som var milde og forbigående. Det viser en rapport som nylig ble publisert av Statens legemiddelverk. Rapporten oppsummerer alle meldte mistenkte bivirkninger etter medikamentbruk i Norge, også hendelser meldt etter vaksinasjon.

Les hele saken [04.05.2016]

HPV-vaksine til unge kvinner:

Leverandør av HPV-vaksine er valgt etter åpen anbudskonkurranse

Stortinget besluttet før nyttår at unge kvinner født i 1991 og senere skal få tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). I henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse har Folkehelseinstituttet gjennomført en anbudskonkurranse for innkjøp av HPV-vaksine. GlaxoSmithKline (GSK) har levert det beste tilbudet i anbudskonkurransen og Folkehelseinstituttet har til hensikt å inngå kontrakt med produsenten om innkjøp av HPV-vaksinen Cervarix.
Les hele saken [22.04.2016]
Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015.

Les hele saken [21.04.2016]
Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

Folkehelseinstituttet har sendt ut et informasjonsbrev til kommunene med de viktigste premissene for tilbudet, slik at kommunene kan starte sin planlegging.

Les hele saken [15.04.2016]
BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

Folkehelseinstituttet har i lengre tid kun hatt BCG-vaksine BB-NCIPD tilgjengelig. Vaksinen har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og spesiell søknad har vært påkrevet. Legemiddelverket har nå gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse for denne vaksinen, og skjema "Resept/Rekvisisjon for legemidler uten markedsføringstillatelse" trenger ikke lenger sendes inn.

Les hele saken [06.04.2016]
En enkel urinprøve kan gi viktige svar

Nasjonal HPV-undersøkelse

En enkel urinprøve kan gi viktige svar

For å kunne studere effekten av HPV-vaksinasjon i befolkningen er det nødvendig å ha kunnskap om forekomst og type av HPV i befolkningen før og etter innføring av vaksinen. Nå inviteres et nytt kull 17-årige jenter til å delta i en nasjonal HPV-undersøkelse.

Les hele saken [21.03.2016]
Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen

Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen

Legemiddelverket har publisert oppdaterte tall (per 31.desember 2015) for meldte bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil.  Antall meldinger per år har holdt seg stabilt siden 2011. Bivirkningsmeldingene som er registrert gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefaling om vaksinasjon.

Les hele saken [21.03.2016]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Anbefalinger for sesongen 2016:

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus, som kan overføres fra infisert flått til menneske. Det finnes vaksine mot sykdommen. Personer som ofte blir bitt av flått i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er størst i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Les hele saken [16.03.2016]
Feilretting i SYSVAK for D-nummerhåndtering

Feilretting i SYSVAK for D-nummerhåndtering

Det er nå mulig å registrere vaksinasjoner elektronisk på personer som har fått tildelt D-nummer, også før D-nummeret er tilgjengelig for SYSVAK via folkeregisteret.

Les hele saken [22.02.2016]
Vaksinedagene 2016

Vaksinedagene 2016

Velkommen til Vaksinedagene 2016 som i år holdes 29.-30. september på Hotell Bristol i Oslo.

Les hele saken [11.02.2016]