1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no ute av drift

Vi har for tiden problemer med bestillingstjenester og kontaktskjemaer på fhi.no. Det jobbes med saken og vi håper det vil være løst i løpet av kort tid.
Les hele saken [12.05.2016]
Meningokokksykdom - smittsom hjernehinnebetennelse

Ny brosjyre

Meningokokksykdom - smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet har laget en ny versjon av brosjyren med informasjon og praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke med feber. 

Les hele saken [11.05.2016]
Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon i 2015 var forventede symptomer som var milde og forbigående. Det viser en rapport som nylig ble publisert av Statens legemiddelverk. Rapporten oppsummerer alle meldte mistenkte bivirkninger etter medikamentbruk i Norge, også hendelser meldt etter vaksinasjon.

Les hele saken [04.05.2016]

HPV-vaksine til unge kvinner:

Leverandør av HPV-vaksine er valgt etter åpen anbudskonkurranse

Stortinget besluttet før nyttår at unge kvinner født i 1991 og senere skal få tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). I henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse har Folkehelseinstituttet gjennomført en anbudskonkurranse for innkjøp av HPV-vaksine. GlaxoSmithKline (GSK) har levert det beste tilbudet i anbudskonkurransen og Folkehelseinstituttet har til hensikt å inngå kontrakt med produsenten om innkjøp av HPV-vaksinen Cervarix.
Les hele saken [22.04.2016]
Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette viser gjennomgangen av den nasjonale vaksinasjonsdekningen i 2015.

Les hele saken [21.04.2016]
Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

Folkehelseinstituttet har sendt ut et informasjonsbrev til kommunene med de viktigste premissene for tilbudet, slik at kommunene kan starte sin planlegging.

Les hele saken [15.04.2016]
BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

Folkehelseinstituttet har i lengre tid kun hatt BCG-vaksine BB-NCIPD tilgjengelig. Vaksinen har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og spesiell søknad har vært påkrevet. Legemiddelverket har nå gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse for denne vaksinen, og skjema "Resept/Rekvisisjon for legemidler uten markedsføringstillatelse" trenger ikke lenger sendes inn.

Les hele saken [06.04.2016]
En enkel urinprøve kan gi viktige svar

Nasjonal HPV-undersøkelse

En enkel urinprøve kan gi viktige svar

For å kunne studere effekten av HPV-vaksinasjon i befolkningen er det nødvendig å ha kunnskap om forekomst og type av HPV i befolkningen før og etter innføring av vaksinen. Nå inviteres et nytt kull 17-årige jenter til å delta i en nasjonal HPV-undersøkelse.

Les hele saken [21.03.2016]
Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen

Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksinen

Legemiddelverket har publisert oppdaterte tall (per 31.desember 2015) for meldte bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil.  Antall meldinger per år har holdt seg stabilt siden 2011. Bivirkningsmeldingene som er registrert gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefaling om vaksinasjon.

Les hele saken [21.03.2016]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Anbefalinger for sesongen 2016:

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

Skogflåttencefalitt (TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus, som kan overføres fra infisert flått til menneske. Det finnes vaksine mot sykdommen. Personer som ofte blir bitt av flått i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er størst i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Les hele saken [16.03.2016]