1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

2015 Invasive infeksjoner, årsrapport for 2014

Ny årsrapport:

2015 Invasive infeksjoner, årsrapport for 2014

Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som omfatter invasive infeksjoner forårsaket av meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014. Overvåkingsdata viser at forekomsten av disse sykdommene er stabil i Norge med en liten nedgang i 2014 sammenlignet med 2013.
Les hele saken [08.07.2015]
Anbefalt vaksine og riktig registrering etter vaksinasjon ved sårskade

Anbefalt vaksine og riktig registrering etter vaksinasjon ved sårskade

Når det ved sårskade er behov for vaksinasjon mot tetanus, bør det vurderes å tilby en kombinasjonsvaksine med difteri, kikhoste og polio. Det er viktig med rett koding i vaksinasjonsregisteret SYSVAK.
Les hele saken [03.07.2015]
Endrede regler for gulfebersertifikat i flere land

Oppdatert 02.07.2015

Endrede regler for gulfebersertifikat i flere land

Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde i 2013 at gulfebervaksinasjon i de aller fleste tilfeller gir livslang beskyttelse mot sykdommen. Dette har betydning for varigheten av gulfebervaksinasjonssertifikat. Nå har flere land implementert endrede retningslinjer for vaksinedokumentasjon ved innreise.  

Les hele saken [02.07.2015]
Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen per juli 2015

Bivirkningsmeldinger for HPV-vaksinen per juli 2015

Legemiddelverket har 23. juli 2015 publisert oppdaterte tall for meldte bivirkninger av HPV-vaksinen Gardasil. De aller fleste (94 prosent) betegnes som lite alvorlige.
Les hele saken [24.06.2015]
Påmelding og tema for Vaksinedagene 2015, 24. - 25. september.

Vaksinedagene 10 år!

Påmelding og tema for Vaksinedagene 2015, 24. - 25. september.

Folkehelseinstituttet inviterer til Vaksinedagene 2015, torsdag 24. og fredag 25. september på Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo. Årets vaksinedager er de 10. i rekken.

Les hele saken [17.06.2015]
Enklere bestilling av vaksinasjonskort for ungdom

Enklere bestilling av vaksinasjonskort for ungdom

Gjennom Mine vaksiner får du oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Ungdom mellom 16 og 18 år står imidlertid i en særstilling med tanke på å hente ut vaksinasjonskort. Folkehelseinstituttet har nå lagt til rette for enklere bestilling av vaksinasjonskort for denne aldersgruppen.
Les hele saken [16.06.2015]
Råd om poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Oppdatert 16.06.2015

Råd om poliovaksinasjon ved opphold i land med polioutbrudd

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i mai 2014 at poliovirus er en trussel mot internasjonal folkehelse. Bakgrunnen var en økning i tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere verdensdeler. Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinasjon før reise til land med utbrudd av polio. Polio er en sykdom som kan utryddes med vaksine, fordi viruset bare finnes hos mennesker.

Les hele saken [08.05.2014]
Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Oppdatert 16.06.15

Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med usikker vaksinasjonsstatus og uvaksinerte får vaksine mot polio og andre barnesykdommer. Norge har i mange år har tatt i mot migranter fra land med dårlige eller manglende vaksinasjonsprogram, også land hvor polio er eller har vært endemisk.  På grunn av en bedret situasjon i disse landene har Folkehelseinstituttet nå oppdatert sine råd.

Les hele saken [11.11.2013]
Oppdaterte råd om reisevaksinasjon

Oppdaterte råd om reisevaksinasjon

Folkehelseinstituttet har nå hatt en gjennomgang av sine reisevaksinasjonsråd. Endringene er spesielt knyttet til vaksinasjon mot hepatitt A, rabies og meningokokksykdom. Det anbefales ikke lenger å ta hepatitt A-vaksine før kortvarige reiser til de baltiske land og Kroatia.
Les hele saken [10.06.2015]
WHO: For lav vaksinasjonsdekning med MMR i flere norske fylker

WHO: For lav vaksinasjonsdekning med MMR i flere norske fylker

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig sendt ut statusoversikt for arbeidet med å bekjempe meslinger og røde hunder (rubella) i Europa. Selv om Norge i flere år har holdt disse sykdommene under kontroll, er WHO bekymret for at de skal komme tilbake i enkelte fylker. Oversikten er basert på tall fra 2013.
Les hele saken [29.05.2015]