Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page. Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page. Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page./tema|_self/studier|_self/helseregistre|_self/forskning-og-data|_self/helsestatistikk|_self/publikasjoner-og-haandboker|_self/tjenester|_self/om-fhi|_self
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.[RESP] [/RESP] Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.
/vaksiner-a-aa|_self/hvorfor-vaksinere|_self/rutiner-ved-vaksinasjon|_self/vaksinebestilling|_self/barnevaksinasjons-programmet|_self/reisevaksinasjon|_self/yrkesvaksinasjon|_self/vaksinasjon-av-ulike-grupper|_self/bivirkninger|_self/mine-vaksiner|_self/forkortelser-og-uttrykk|_self/sporsmaal-og-svar|_self/nyheter|_self/publikasjoner|_self/skjemaer|_self/lenker|_self
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page. An error occurred processing this element:
Item has already been added. Key in dictionary: '13575_31_25,6566-0,5708-0,5706-0,5383-1_25,6566_25,0' Key being added: '13575_31_25,6566-0,5708-0,5706-0,5383-1_25,6566_25,0'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add) at System.Collections.Specialized.StringDictionary.Add(String key, String value) at eWayPortal.prtElem.CheckNewHandlerAccess(Int32 TemplateID, String SearchProfileDesc) at custom.objectlist.CreateNew() in C:\FHI_Web_5_Redesign\APP\eway\App_Code\VB\custom.vb:line 1143 at eWayPortal.prtElemObjectList.OnAfterInitEventHandler.Invoke() at eWayPortal.prtElemObjectList.Render() at eWayPortal.prtElem.Render()
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.[HIDEIFEMPTY]
[/HIDEIFEMPTY] [CREATE][/CREATE] [OBJECTURL]

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

[EDIT]Rediger[/EDIT]

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

[META_Title]Tema: Vaksiner og vaksinasjon - Folkehelseinstituttet[/META_Title] [META_Description]

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

[/META_Description] [META_Keywords][/META_Keywords] [HIDEIFEMPTY]
[/HIDEIFEMPTY]
Errors were found during compilation of code section:
Compiling, please refresh the page.[HIDEIFEMPTY]
[/HIDEIFEMPTY] [CREATE]
[/CREATE]
[IFLISTIMAGE]
Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]

Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Viruset kan overføres fra infisert flått til menneske ved flåttbitt. Det finnes vaksine mot sykdommen. Vaksinen beskytter bare mot TBE, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliose.

[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]23.03.2015 12:57:31[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: Statusoppdatering
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet: Statusoppdatering

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
- De aller fleste barn som får rotavirusvaksine, får den ved anbefalt alder. Det gjøres en flott innsats i kommunene, både med vaksinering og innrapportering. De mistenkte bivirkningene vi har fått melding om har i all hovedsak vært milde og forbigående, sier Marianne Riise Bergsaker.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]11.03.2015 16:07:01[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Påvist tilfelle av meslinger i Oslo
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Påvist tilfelle av meslinger i Oslo

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
Meslinger er påvist hos en uvaksinert, voksen person i Oslo. Personen er blitt smittet på reise utenfor Europa, og er nå innlagt i sykehus.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]11.03.2015 12:10:28[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
MMR-vaksine før reisen?
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

MMR-vaksine før reisen?

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]02.03.2015 14:06:33[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Influensavaksine til gravide
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Influensavaksine til gravide

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i 2. og 3. trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]12.02.2015 08:57:47[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Rotavirusvaksine til premature barn
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Rotavirusvaksine til premature barn

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]

For tidlig fødte barn er spesielt sårbare for å få alvorlig rotavirussykdom. Folkehelseinstituttet mottar jevnlig spørsmål om bruk av rotavirusvaksine til denne gruppen. Vi minner om anbefalingene for rotavirusvaksinasjon av premature.

[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]11.02.2015 07:39:21[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Opplysninger til deltakere i Meningokokk B-vaksinestudier
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Opplysninger til deltakere i Meningokokk B-vaksinestudier

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
Fra 1988 til 1992 ble den store beskyttelsesstudien med vaksine mot meningokokk B-sykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) gjennomført i Norge. Flere av deltakerne i denne studien har i ettertid ønsket å få vite om de fikk vaksine eller placebo. Her får du vite hvilke opplysninger Folkehelseinstituttet trenger for å finne dette ut for deg.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]09.02.2015 12:30:00[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Oppdatert på vaksiner?
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Oppdatert på vaksiner?

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
Folkehelseinstituttet har flere tjenester hvor du som er helsearbeider får hjelp til å holde deg oppdatert på vaksiner og vaksinasjon.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]05.02.2015 10:02:34[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
Trendrapport 2015: Utviklingstrekk og utfordringer på det internasjonale vaksinefeltet
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

Trendrapport 2015: Utviklingstrekk og utfordringer på det internasjonale vaksinefeltet

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]
2014 vil bli husket som året da ebola for alvor ble en global utfordring. Arbeidet med å utvikle og produsere en vaksine mot ebola dominerte det internasjonale vaksinearbeidet i årets siste måneder. Samtidig står verden fortsatt overfor utfordringer knyttet til kjente sykdommer som polio og meslinger.
[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]02.02.2015 13:29:12[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE]
[IFLISTIMAGE]
HPV-vaksine til gutter?
[/IFLISTIMAGE] [SUBTITLE]

HPV-vaksine til gutter?

[IFDRAFT] [Utkast][/IFDRAFT][EDIT]Rediger[/EDIT]

På bestilling fra Folkehelseinstituttet har Kunnskapssenteret utarbeidet to rapporter om beskyttende effekt og kost-nytte av HPV-vaksine til gutter. Rapportene inngår som del av beslutningsgrunnlaget når instituttet skal gi råd om HPV-vaksine til gutter bør inn i barnevaksinasjonsprogrammet.

[READMORE]Les hele saken[/READMORE] [[DATEPART]27.01.2015 13:49:15[/DATEPART][UPDATED]]
[IFLISTIMAGE]
[/IFLISTIMAGE] [HIDEIFEMPTY]
[/HIDEIFEMPTY]