1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Vaksinedagene 2016

Vaksinedagene 2016

Velkommen til Vaksinedagene 2016 som i år holdes 29.-30. september på Hotell Bristol i Oslo.

Les hele saken [11.02.2016]
Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

Ny rapport

Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge

Folkehelseinstituttet beskriver i en ny rapport hvordan kikhostesituasjonen er blant barn under 1 år i Norge. Hovedkonklusjonen er at det per i dag ikke er behov for nye tiltak for å redusere smitten i denne aldersgruppen.

Les hele saken [10.02.2016]
Mangel på vaksiner internasjonalt rammer også Norge

Mangel på vaksiner internasjonalt rammer også Norge

Det har lenge vært leveringsproblemer på BCG-vaksine, poliovaksine og ulike kombinasjonsvaksiner mot kikhoste, og det er nå mangel på disse vaksinene i flere land i Europa. I perioder kan det være mangel på vaksiner også i Norge. Da vil barnevaksinasjonsprogrammet bli prioritert.

Les hele saken [28.01.2016]
Tetraxim har påmontert en kort, ikke utskiftbar sprøytespiss

Tetraxim har påmontert en kort, ikke utskiftbar sprøytespiss

Som erstatning for Tetravac distribuerer Folkehelseinstituttet i en kort periode Tetraxim. Tetraxim er identisk med Tetravac, og kommer fra samme produsent. Tetraxim har påmontert sprøytespiss som ikke kan skiftes. Den er kortere enn blå spiss som normalt benyttes.
Les hele saken [28.01.2016]
Unge kvinner får tilbud om HPV-vaksine

Unge kvinner får tilbud om HPV-vaksine

Regjeringen har besluttet at alle kvinner som er født i perioden fra 1991 til 1996 skal få tilbud om HPV-vaksine. Innhentingsvaksinasjonen finansieres gjennom statsbudsjettet og Folkehelseinstituttet planlegger nå gjennomføringen av programmet.

Les hele saken [05.01.2016]
Antitoksin mot miltbrann tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet

Antitoksin mot miltbrann tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet

Det er nødvendig med høy beredskap mot sykdommen miltbrann (anthrax) siden anthrax-bakterien har potensiale som biologisk stridsmiddel og har vært brukt av terrorister i moderne tid. Folkehelseinstituttet har opprettet et lite beredskapslager av antitoksin-preparatet Raxibacumab.

Les hele saken [18.12.2015]
Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Oppdatert 11.12.15

Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Folkehelseinstituttet mottar flere spørsmål om behov for vaksinasjon av ansatte ved mottakssentre og asylmottak. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen. Utover dette skal risiko for smitte vurderes av arbeidsgiver.

Les hele saken [11.12.2015]
Oppdaterte råd om vaksinasjon av asylsøkere

Oppdaterte råd om vaksinasjon av asylsøkere

Vaksinasjonsråd til asylsøkere oppdateres. De siste anbefalinger som er lagt til omhandler vaksinering mot sesonginfluensa. Grunnet forskjeller lokalt i kommuner kan arbeidet organiseres noe forskjellig, men tuberkulosescreening, samt MMR- og poliovaksinering skal prioriteres.
Les hele saken [04.12.2015]
Vaksineregistrering i SYSVAK hos asylsøkere med DUF-nummer

Vaksineregistrering i SYSVAK hos asylsøkere med DUF-nummer

I forbindelse med økningen av asylsøkere til Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) tilrettelagt for mottak av vaksinasjonsmeldinger på DUF-nummer i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister).

Les hele saken [30.11.2015]

Erstatning etter utvikling av multippel sklerose etter MMR-vaksine

Høyesterett har tilkjent erstatning til en gutt som i 2002 fikk MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og senere utviklet symptomer på multippel sklerose (MS).
Les hele saken [20.11.2015]