1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > tema > vaksiner og vaksinasjon

Tema: Vaksiner og vaksinasjon

illustrasjon Colourbox.com

Informasjon om alle vaksiner som tilbys i Norge. Informasjonen er beregnet på både helsepersonell og andre interesserte. 

Vaksineregistrering i SYSVAK hos asylsøkere med DUF-nummer

Vaksineregistrering i SYSVAK hos asylsøkere med DUF-nummer

I forbindelse med økningen av asylsøkere til Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) tilrettelagt for mottak av vaksinasjonsmeldinger på DUF-nummer i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK (Nasjonalt vaksinasjonsregister).

Les hele saken [30.11.2015]

Erstatning etter utvikling av multippel sklerose etter MMR-vaksine

Høyesterett har tilkjent erstatning til en gutt som i 2002 fikk MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder) og senere utviklet symptomer på multippel sklerose (MS).
Les hele saken [20.11.2015]
Mange barn vaksineres unødvendig sent

Mange barn vaksineres unødvendig sent

Nær halvparten av alle barn under to år får minst en vaksine senere enn det som anbefales. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet som baserte seg på vaksinasjon av over 63 000 barn i Norge født i 2010.

Les hele saken [19.11.2015]
Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Statusoppdatering

Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014. Vaksinasjonsdekningen er høy. Nær ni av ti barn får nå rotavirusvaksine som spedbarn. Folkehelseinstituttet legger nå fram erfaringer fra det første året med vaksinen.

Les hele saken [16.11.2015]
En spesiell virusvariant dominerer i kusmautbruddet blant studenter

En spesiell virusvariant dominerer i kusmautbruddet blant studenter

I disse dager pågår det et kusmautbrudd som hovedsakelig har spredt seg i studentmiljøet. Hvorfor oppstår utbrudd av kusma i en befolkning hvor nesten alle er vaksinert mot sykdommen?
Les hele saken [13.11.2015]
Samtykke ved vaksinasjon av barn

Samtykke ved vaksinasjon av barn

Etter en grundig lovtolkning har Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) konkludert med at det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  

Les hele saken [11.11.2015]
Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte personer og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter til personer med kusma.
Les hele saken [09.11.2015]
Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Yrkesvaksinasjon for ansatte ved asylmottak

Folkehelseinstituttet mottar flere spørsmål om behov for vaksinasjon av ansatte ved mottakssentre og asylmottak. Generelt gjelder de samme anbefalingene som for den øvrige befolkningen. Utover dette skal risiko for smitte vurderes av arbeidsgiver.
Les hele saken [09.11.2015]
Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.

Les hele saken [06.11.2015]
Ny temaside om asylsøkere og helse

Ny temaside om asylsøkere og helse

I forbindelse med økt asylantankomst til landet har Helsedirektoratet oppdatert sin veileder om helsetilbud til asylsøkere og andre innvandrere. Folkehelseinstituttet har opprettet en temaside om asylsøkeres helse beregnet på kommunehelsetjenesten.

Les hele saken [16.10.2015]