1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger. Svært mange av sopplukkerne som må få behandling på sykehus kommer fra Asia og Øst-Europa.
 [27.08.2015]
Nytt faktaark: nikotin

Nytt faktaark: nikotin

Nikotininntaket i den norske befolkningen er om lag som før, til tross for at røykingen har gått ned. Snus og e-sigaretter har kommet inn i stedet. Snusere som bruker mye og "sterk" snus, kan få i seg betydelig mer nikotin enn en som røyker 20 sigaretter om dagen. E-sigaretter gir om lag samme nikotinmengde som vanlige sigaretter.
 [27.08.2015]
Økt salg av nesespray

Reseptfrie legemidler første halvår 2015:

Økt salg av nesespray

Det har vært en fortsatt økning i salget av nesespray mot nesetetthet. Salget av reseptfrie smertestillende legemidler, både i dagligvarehandelen og apotek, økte også svakt i 1. halvår 2015 viser tall fra Folkehelseinstituttet.
 [24.08.2015]
Flere tilfeller av meningokokksykdom etter internasjonal speiderleir i Japan

Flere tilfeller av meningokokksykdom etter internasjonal speiderleir i Japan

Tilfeller av meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) er rapportert blant deltakere fra Skottland og Sverige som har vært på verdensspeiderleiren i Japan fra 28. juli til 8. august. Alle de 854 norske deltakere er blitt skriftlig informert om situasjonen og om å søke lege ved tegn på sykdom. Også familiemedlemmer og kjærester til deltakerne bør i tiden framover være oppmerksomme på symptomer. Ingen sykdomstilfeller er meldt hos norske deltakere.

 [20.08.2015]
Husk lusesjekk ved skole- og barnehagestart

Husk lusesjekk ved skole- og barnehagestart

Reisevirksomhet og nye omgangsvenner i sommerferien øker risikoen for å bli smittet med lus. For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35.
 [19.08.2015]
Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Mikrobespesifikke tiltak

Nye anbefalinger for smitteverntiltak ved bærerskap og infeksjon med ESBL-holdige bakterier

Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye anbefalinger om smitteverntiltak mot spredning av ESBL-holdige bakterier. Anbefalingene er rettet mot sykehus, helseinstitusjoner for eldre og rehabiliteringsinstitusjoner.
 [11.08.2015]
Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning. Målinger over tid av vanlige risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og fysisk inaktivitet forklarer over 70 prosent av forskjellen mellom utdanningsgruppene, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
 [11.08.2015]
Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

Guinea:

Norsk-ledet studie viser lovende resultater på effekt av vaksine mot ebola

En norsk-ledet studie i Guinea tyder så langt på en effektiv vaksine mot ebola. Det går fram av foreløpige resultater som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet i dag.
 [31.07.2015]
Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

FHI involvert i Ebola-vaksinestudie i Guinea:

Nytt design for å evaluere vaksine-effekt under sykdomsutbrudd

Studiens design, ringvaksinering, beskrives som en ny måte å måle vaksine-effektivitet under et pågående sykdomsutbrudd. Protokollen til Ebola-vaksinestudien i Guinea, er nå publisert i British Medical Journal.
 [28.07.2015]
Hepatitt B og C i Norge

Verdens hepatittdag 2015

Hepatitt B og C i Norge

28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet årsrapport for 2014 for hepatitt B og C. Rapporten viser at sykdommene er et viktig folkehelseproblem også i Norge med mange smittede som vil trenge behandling i årene som kommer. En nasjonal strategiplan mot hepatitter forårsaket av virus er under arbeid.
 [27.07.2015]