1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Spørsmål og svar om ebola

Spørsmål og svar om ebola

Ebola er et virus som kan forårsake alvorlig sykdom (ebolavirus-sykdom) med høy dødelighet. Sykdommen er en såkalt blødningsfeber som er karakterisert ved kraftige blødninger fra kroppsåpninger.
 [31.07.2014]
Norske helsemyndigheter følger utviklingen av ebolautbruddet

Norske helsemyndigheter følger utviklingen av ebolautbruddet

Det pågående ebolautbruddet i Vest-Afrika er alvorlig, på grunn av utbruddets størrelse og dødeligheten av sykdommen. Risiko for smitte til Norge er imidlertid lav. Norske helsemyndigheter følger situasjonen nøye og følger opp Verdens helseorganisasjons vurderinger og råd.

 [30.07.2014]
Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - årsrapport 2013

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge - årsrapport 2013

Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013. Denne rapporten bygger på informasjon fra det vevbaserte systemet for utbruddsvarsling (Vesuv) som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene, basert på lovpålagt varsling til instituttet.
 [29.07.2014]
Hepatitt B og C i Norge

Verdens hepatittdag 28. juli

Hepatitt B og C i Norge

28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet en rapport på hepatitt B og C for 2013. Rapporten viser at i Norge er forekomsten av sykdommene høy og et viktig folkehelseproblem.

 [28.07.2014]
Utbrudd av chikungunyavirus-sykdom på det amerikanske kontinent

Utbrudd av chikungunyavirus-sykdom på det amerikanske kontinent

Chikungunyavirus-sykdommen har siden desember 2013 etablert seg på det amerikanske kontinent og det meldes stadig nye tilfeller fra flere land i området, senest i Florida, USA. Sykdommen kan gi feber, hodepine og leddsmerter og skyldes et virus som overføres med mygg.

 [23.07.2014]
En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En omfattende, internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser at røyking i svangerskapet er et utbredt problem i Europa. Omtrent en av fire kvinner klarer ikke å stumpe røyken når de blir gravide. I Norge er andelen mindre, men røyking i svangerskapet utgjør likevel en betydelig helserisiko også her til lands.

 [21.07.2014]
Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Årsrapporten Flått og flåttbårne sykdommer for 2013 beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse). Rapporten omtaler også skogflåttens utbredelse og livssyklus.

 [15.07.2014]
Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse.  Denne protokollen var den første internasjonale avtalen vedtatt for å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. Partene forplikter seg til å sette nasjonale mål for å oppnå dette.

 [10.07.2014]
Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Fra medio oktober 2014 kommer det en forenkling av tuberkuloseundersøkelsen i kommunene. Det vil ikke lenger kreves en innledende Mantoux-test.
 [07.07.2014]
Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Fra midten av oktober 2014 flyttes tidspunktet for BCG-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen skal skje ved 6-ukersalder på helsestasjonen.Det er ingen endring i anbefalingen om hvem som skal få BCG-vaksine.
 [07.07.2014]