1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekommer sjelden. Men 25 prosent av deltakerne i en ny studie fra Folkehelseinstituttet rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.

 [05.02.2016]
Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet har oversendt en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.
 [04.02.2016]
Zikafeber - råd til gravide

Oppdaterte råd 4.2.2016

Zikafeber - råd til gravide

Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil.  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide vurderer å utsette reisen til berørte områder, og tar forholdsregler dersom de oppholder seg i disse områdene.

 [04.02.2016]
Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler.
 [02.02.2016]
Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.
 [02.02.2016]
WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, er en internasjonal folkehelsekrise. Økningen av disse tilstandene ses i sammenheng med utbrudd av zika-feber i de samme områdene.

 [01.02.2016]
Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

Kvalitetsforbedring

Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus. Slike nettverk benyttes i forbedringsarbeid, blant annet i helsetjenesten.
 [01.02.2016]
Ny rapport om narkotikamarkeder på det mørke nettet

Ny rapport om narkotikamarkeder på det mørke nettet

Det nettbaserte rusmiddelmarkedet Silk Road gjorde distribusjonskjedene for narkotika kortere enn de tradisjonelle narkotikamarkedene. I tillegg var markedet et viktig møtested hvor brukere av narkotika verden over delte erfaringer og kunnskap.
 [14.01.2016]
Straffbarhetsgrenser for åtte nye rus- og legemidler i trafikken

Straffbarhetsgrenser for åtte nye rus- og legemidler i trafikken

I 2012 innførte Norge straffbarhetsgrenser i trafikken for 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler. Den 1. februar 2016 utvides lovgivningen ved at ytterligere åtte rus- og legemidler inkluderes.
 [01.02.2016]
Spørsmål og svar om zika-viruset

Spørsmål og svar om zika-viruset

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zika-viruset, smittemåter og beskyttelse. Instituttet følger situasjonen nøye i det etablerte nettverket med internasjonale partnere.
 [27.01.2016]