1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Økning i forekomst av enterovirus D68 rapportert fra flere land

Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt nevrologiske symptomer med varierende grad av lammelser. Det er også påvist enkelte sykdomstilfeller i Norge denne høsten som kan være forårsaket av enterovirus D68.
 [25.11.2014]

Varsel om mulig nedetid på telefon 25. november

Medievakt og Smittevernvakt ved Folkehelseinstituttet kan være utilgjengelige i korte perioder i ettermiddag mellom kl 16 og 19 på grunn av teknisk oppgradering av telefonsentralen. Smittevernvakta kan nås direkte på tlf 906 68 301 og medievakta på tlf. 93 45 60 62.

 [21.11.2014]
Farlige bakterier i mat - hva gjør vi med det?

Farlige bakterier i mat - hva gjør vi med det?

Det er hovedspørsmålet når helsefagene møter næringa og andre aktører til debatt mandag ettermiddag 24.november.

 [21.11.2014]
Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Tidlig diagnose ved hivinfeksjon er viktig for å kunne bli tilbudt effektiv behandling og hindre videre smittespredning. Alle som har vært i en risikosituasjon for hivsmitte bør ta en hiv test. Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det.

 [21.11.2014]
Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det. Tidlig diagnostikk ved hivinfeksjon er av stor betydning for å kunne gi optimal behandling og hindre videre smittespredning. Fastleger har en viktig rolle i tidlig diagnostikk av hivinfeksjon. Folkehelseinstituttet deltar nå sammen med andre norske aktører i en europeisk kampanje for økt hivtesting.

 [21.11.2014]
Antibiotikaresistens: Folkehelseinstituttet møter publikum på Teknisk museum 22. - 23. november

Antibiotikaresistens: Folkehelseinstituttet møter publikum på Teknisk museum 22. - 23. november

Folkehelseinstituttet er på plass med kunnskap og lærerike aktiviteter om bakterier og antibiotika i forlengelsen av Antiobiotikadagen som var den 18. november.
 [19.11.2014]
Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Økningen er størst i de yngste aldersgruppene, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

 [19.11.2014]
Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus av typen A(H5N8) har i begynnelsen av november forårsaket utbrudd hos fjørfe (kalkun og høns) i Tyskland og Nederland. Viruset har i 2014 forårsaket omfattende utbrudd hos fugl i Asia. Det er første gang viruset påvises i Europa. Det er ikke påvist smitte til menneske.

 [17.11.2014]
18. november: Den europeiske antibiotikadagen

18. november: Den europeiske antibiotikadagen

I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens. Innleggene på fagdagen tar for seg trusselbeskrivelsen ved antibiotikaresistens og de tiltak man må iverksette både i primær- og spesialisthelsetjenesten samt i matproduksjon.
 [17.11.2014]
Fagseminar om ebolavirussykdom for spesialisthelsetjenesten 10. desember

Fagseminar om ebolavirussykdom for spesialisthelsetjenesten 10. desember

Folkehelseinstituttet og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus inviterer til fagseminar for spesialisthelsetjenesten om ebolavirussykdom i lys av det pågående utbruddet i Vest-Afrika.
 [14.11.2014]