1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En av fire kvinner fortsetter å røyke under svangerskapet

En omfattende, internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser at røyking i svangerskapet er et utbredt problem i Europa. Omtrent en av fire kvinner klarer ikke å stumpe røyken når de blir gravide. I Norge er andelen mindre, men røyking i svangerskapet utgjør likevel en betydelig helserisiko også her til lands.

 [21.07.2014]
Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Årsrapporten Flått og flåttbårne sykdommer for 2013 beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse). Rapporten omtaler også skogflåttens utbredelse og livssyklus.

 [15.07.2014]
Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Nye mål for bedre drikkevann i Norge

Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse.  Denne protokollen var den første internasjonale avtalen vedtatt for å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. Partene forplikter seg til å sette nasjonale mål for å oppnå dette.

 [10.07.2014]
Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Forenkling av tuberkuloseundersøkelse

Fra medio oktober 2014 kommer det en forenkling av tuberkuloseundersøkelsen i kommunene. Det vil ikke lenger kreves en innledende Mantoux-test.
 [07.07.2014]
Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Flytting av tidspunkt for BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Fra midten av oktober 2014 flyttes tidspunktet for BCG-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen skal skje ved 6-ukersalder på helsestasjonen.Det er ingen endring i anbefalingen om hvem som skal få BCG-vaksine.
 [07.07.2014]
Utbruddet av yersiniose er over

Oppdatering pr 1. juli 2014:

Utbruddet av yersiniose er over

Det er ikke meldt om flere nye tilfeller med yersiniose i utbruddet siden mai, og utbruddet anses å være over. De epidemiologiske undersøkelsene tyder på at salatprodukt servert ved ulike storkjøkken (kantiner, serveringssteder o.l) var årsaken til utbruddet.

 [03.07.2014]
Utbrudd av ebola i Vest-Afrika

Gjeldende reiseråd:

Utbrudd av ebola i Vest-Afrika

Siden begynnelsen av februar i år har det pågått et utbrudd av sykdom med ebolavirus i de vest-afrikanske landene Guinea, Liberia og Sierra Leone. Dette er det største ebola-utbruddet som er rapportert. WHO anbefaler fortsatt ingen restriksjoner for reisende til eller fra de berørte landene som har påvist tilfeller. Det er derfor ikke grunnlag for å fraråde reiser til de aktuelle landene.

 [01.07.2014]
Tuberkulose – årsstatistikk for 2013

Tuberkulose – årsstatistikk for 2013

Tuberkulosestatistikken for 2013 viser fortsatt stigning i antall sykdomstilfeller, samtidig som forekomsten blant norskfødte fortsatt er blant de laveste i verden.

 [01.07.2014]
Minimal spredning av LA-MRSA i Norge

Minimal spredning av LA-MRSA i Norge

Mattilsynet har tatt prøver av alle svinebesetninger i Norge med mer en 10 purker. Av totalt 986 besetninger prøvetatt, er dyreassosiert meticillinresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) kun funnet i én besetning. Det tyder på at disse resistente bakteriene ennå ikke har etablert seg og spredd seg i betydelig grad i svinepopulasjonen i Norge.

 [01.07.2014]
Folkehelserapporten 2014 publisert

Folkehelserapporten 2014 publisert

Folkehelseinstituttet har publisert Folkehelserapporten 2014. Rapporten inneholder status for en rekke sykdommer og helsetilstander og gir også en statusrapport på risikofaktorer og forebyggende faktorer. Foreløpig finnes rapporten bare i webutgave.
 [30.06.2014]