1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Farlige bakterier i mat - hva gjør vi med det?

Farlige bakterier i mat - hva gjør vi med det?

Det er hovedspørsmålet når helsefagene møter næringa og andre aktører til debatt mandag ettermiddag 24.november.

 [21.11.2014]
Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Snakk om hiv. Ta en hiv test!

Tidlig diagnose ved hivinfeksjon er viktig for å kunne bli tilbudt effektiv behandling og hindre videre smittespredning. Alle som har vært i en risikosituasjon for hivsmitte bør ta en hiv test. Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det.

 [21.11.2014]
Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Europeisk hivtest-uke 21-28 november 2014

Ønskelig med mer hivtesting i primærhelsetjenesten

Det anslås at minst 500-700 personer i Norge er hivsmittet uten å vite det. Tidlig diagnostikk ved hivinfeksjon er av stor betydning for å kunne gi optimal behandling og hindre videre smittespredning. Fastleger har en viktig rolle i tidlig diagnostikk av hivinfeksjon. Folkehelseinstituttet deltar nå sammen med andre norske aktører i en europeisk kampanje for økt hivtesting.

 [21.11.2014]
Antibiotikaresistens: Folkehelseinstituttet møter publikum på Teknisk museum 22. - 23. november

Antibiotikaresistens: Folkehelseinstituttet møter publikum på Teknisk museum 22. - 23. november

Folkehelseinstituttet er på plass med kunnskap og lærerike aktiviteter om bakterier og antibiotika i forlengelsen av Antiobiotikadagen som var den 18. november.
 [19.11.2014]
Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Snusbruken i Norge tredoblet på fem år

Økningen er størst i de yngste aldersgruppene, viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

 [19.11.2014]
Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus A(H5N8) påvist for første gang i Europa

Fugleinfluensavirus av typen A(H5N8) har i begynnelsen av november forårsaket utbrudd hos fjørfe (kalkun og høns) i Tyskland og Nederland. Viruset har i 2014 forårsaket omfattende utbrudd hos fugl i Asia. Det er første gang viruset påvises i Europa. Det er ikke påvist smitte til menneske.

 [17.11.2014]
18. november: Den europeiske antibiotikadagen

18. november: Den europeiske antibiotikadagen

I Norge markeres dagen blant annet med en fagdag for helsepersonell om antibiotikabruk og resistens. Innleggene på fagdagen tar for seg trusselbeskrivelsen ved antibiotikaresistens og de tiltak man må iverksette både i primær- og spesialisthelsetjenesten samt i matproduksjon.
 [17.11.2014]
Fagseminar om ebolavirussykdom for spesialisthelsetjenesten 10. desember

Fagseminar om ebolavirussykdom for spesialisthelsetjenesten 10. desember

Folkehelseinstituttet og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus inviterer til fagseminar for spesialisthelsetjenesten om ebolavirussykdom i lys av det pågående utbruddet i Vest-Afrika.
 [14.11.2014]
Få bedre drikkevann med ny brosjyre

600.000 nordmenn med egen brønn

Få bedre drikkevann med ny brosjyre

Bor du sånn at du ikke er tilknyttet vannverk, men vil sikre deg skikkelig drikkevann? Er du usikker på om vannkilden på hytta er bra nok? Da er dette brosjyren for deg. Du får tips og råd både til hva du kan gjøre selv, og til hvem du bør kontakte. Brosjyren kan lastes ned og skrives ut gratis.

 [12.11.2014]
Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

Folkehelseinstituttet har i dag publisert dødsårsaker for befolkningen i 2013. Det er små endringer i forhold til tidligere år: trenden med nedgang i hjerteinfarkt og hjerneslag fortsetter. Det er ingen nedgang i lungekreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 
 [12.11.2014]
An error occurred processing this element:
Item has already been added. Key in dictionary: '13575_32_25,5373-1,8898-0,5389-1__25,0' Key being added: '13575_32_25,5373-1,8898-0,5389-1__25,0'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add) at System.Collections.Specialized.StringDictionary.Add(String key, String value) at eWayPortal.prtElem.CheckNewHandlerAccess(Int32 TemplateID, String SearchProfileDesc) at custom.objectlist.CreateNew() in C:\FHI_Web_5_Redesign\APP\eway\App_Code\VB\custom.vb:line 1122 at eWayPortal.prtElemObjectList.OnAfterInitEventHandler.Invoke() at eWayPortal.prtElemObjectList.Render() at eWayPortal.prtElem.Render()