1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Skader i alkoholrus øker betydelig i julebordsesongen

Skader i alkoholrus øker betydelig i julebordsesongen

Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. Pasientene har i gjennomsnitt 1,5 i promille, viser forskning fra blant annet Folkehelseinstituttet.
 [19.11.2015]
Mange barn vaksineres unødvendig sent

Mange barn vaksineres unødvendig sent

Nær halvparten av alle barn under to år får minst en vaksine senere enn det som anbefales. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet som baserte seg på vaksinasjon av over 63 000 barn i Norge født i 2010.

 [19.11.2015]
Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

Kampanje om hiv og hepatitt 2015

Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

Høstens testekampanje for hiv og hepatitter starter den 20. november, og tema for årets kampanje er «teste, behandle, forebygge».

 

 [19.11.2015]
Utbrudd av kolera i Tanzania

Utbrudd av kolera i Tanzania

Helsemyndigheter i Tanzania og Verdens helseorganisasjon melder om et utbrudd av kolera. Hittil er det meldt ca. 5 000 mistenkte tilfeller av sykdommen. Risikoen for at reisende til landet kan bli smittet anses som svært liten, og det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til Tanzania.

 [18.11.2015]
Fødselsstatistikk for 2014 publisert

Fødselsstatistikk for 2014 publisert

Folkehelseinstituttet presenterer i dag statistikk fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for 2014. For første gang er statistikk over mors høyde og vekt lagt inn  i statistikkbanken. Overvekt og fedme er relatert til flere uheldige svangerskaps- og fødselsutfall.

 [18.11.2015]
Vi bruker for mye antibiotika

Vi bruker for mye antibiotika

Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres den europeiske antibiotikadagen 18. november.
 [16.11.2015]
Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Statusoppdatering

Ett år med rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot rotavirus ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2014. Vaksinasjonsdekningen er høy. Nær ni av ti barn får nå rotavirusvaksine som spedbarn. Folkehelseinstituttet legger nå fram erfaringer fra det første året med vaksinen.

 [16.11.2015]
Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter

Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter

En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet.
 [10.11.2015]
Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte personer og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter til personer med kusma.
 [09.11.2015]
Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.

 [06.11.2015]