1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Påvist rabies hos flaggermus i Norge

Påvist rabies hos flaggermus i Norge

Mattilsynet melder at det er påvist rabies hos en død flaggermus fra Valdres. Dette er første gang det er påvist rabiesvirus blant flaggermus i Norge. Det er ikke påvist smitteoverføring til mennesker. Personer som ved bitt, kloring eller slikk på slimhinne eller skadet hud kommer i kontakt med flaggermus bør oppsøke lege slik at vaksinasjon og behandling eventuelt kan raskt igangsettes.
 [13.10.2015]
Utdannelse har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

Utdannelse har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

En 95 år gammel mann med høyere utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
 [13.10.2015]
Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse

Ungdom bør vurdere å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) type A+C+W+Y. Ungdom som skal delta i neste års russefeiring har særlig høy risiko for smitte.
 [13.10.2015]
Se hverandre – kast maska

Verdensdagen for psykisk helse:

Se hverandre – kast maska

Temaet i år er egenverdi og psykisk helse med et ekstra fokus på gutter og menn og deres psykiske helse. Når det gjelder selvmord, så er forekomsten høyere for menn enn kvinner i alle aldersgrupper.
 [08.10.2015]
Utbrudd av kusma i Trondheim

Utbrudd av kusma i Trondheim

Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkontakter av de syke. Vi minner om viktigheten av å tilby vaksine til alle, også studenter som kommer til Norge.
 [02.10.2015]
Påvist tularemi hos harer, ingen tegn til økte tilfeller blant mennesker

Påvist tularemi hos harer, ingen tegn til økte tilfeller blant mennesker

Siste måned har Veterinærinstituttet påvist tularemi, en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker, hos syv harer innsendt fra Østlandsområdet. Dette tyder på at sykdommen nå er relativt utbredt hos harer og smågnagere i området, og folk bør være oppmerksomme på risiko for smitte. Det er ikke registrert økning i tilfeller blant mennesker.
 [02.10.2015]
152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som følge av ytre årsak (skader og forgiftninger) er betydelig høyere blant ikke-bosatte enn i befolkningen for øvrig.
 [01.10.2015]
Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.
 [30.09.2015]
Vel 300 tuberkulosetilfeller i 2014

Vel 300 tuberkulosetilfeller i 2014

De senere årene har det vært en jevn stigning i forekomsten av tuberkulose i Norge, fra 201 tilfeller i 1996 til 392 i 2013. I 2014 gikk derimot tallet noe ned; til 324 tilfeller. Det viser rapporten «Tuberkulose i Norge 2014» fra Folkehelseinstituttet.

 [29.09.2015]
Flere bør ta influensavaksinen

Flere bør ta influensavaksinen

Norge ligger langt under WHOs mål om 75 prosent influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene. Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave vaksinasjonsdekningen.
 [29.09.2015]