1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
MMR-vaksine før reisen?

MMR-vaksine før reisen?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

 [02.03.2015]
2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

Huggormbitt og giftig sopp var de store temaene for henvendelser til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet i 2014.

 [02.03.2015]
Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.
 [27.02.2015]
Anbefaler ikke vitamin D-tilskudd til forebygging av kroniske sykdommer

Anbefaler ikke vitamin D-tilskudd til forebygging av kroniske sykdommer

Vitamin D-mangel kan øke risikoen for en rekke kroniske sykdommer. Men å ta et tilskudd av vitamin D «for sikkerhets skyld» bør ikke anbefales til forebygging av kroniske sykdommer før sikrere kunnskap om effekt og eventuelle bivirkninger er tilgjengelig. Det konkluderer Folkehelseinstituttet i en kunnskapsoversikt.
 [26.02.2015]
Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10, det vil si uken 2. til 8. mars. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
 [25.02.2015]
Fortsatt nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler

Fortsatt nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler

Mens salget av reseptfrie smertestillende legemidler både i dagligvarehandelen og apotek gikk ned, økte salget av midler til røykavvenning og nesespray ved tett nese i 2014, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
 [24.02.2015]
Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området

Oppdatering 19.februar 2015

Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området

Folkehelseinstituttet har nå fått rapportert totalt ti tilfeller av botulisme hos personer som hadde injisert heroin utenfor blodåren. I alle tilfellene er heroinen skaffet i rusmiljøet i Oslo. Det er viktig med oppmerksomhet på mulig forurenset heroin som kan være i omløp. Diagnostiske analyser med musetest og PCR-prøver for påvisning av toksin utføres ved Statens Serum Institut i København.

 [19.02.2015]
God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

Ny rapport:

God kvalitet i barnehagen kan forebygge vansker

God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn. Faktorene som synes å virke inn på barna er blant annet plass til læringsaktiviteter, utdanning hos personalet, relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barnehagen og gruppestørrelse.
 [18.02.2015]
Opplysninger til deltakere i Meningokokk B-vaksinestudier

Opplysninger til deltakere i Meningokokk B-vaksinestudier

Fra 1988 til 1992 ble den store beskyttelsesstudien med vaksine mot meningokokk B-sykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) gjennomført i Norge. Flere av deltakerne i denne studien har i ettertid ønsket å få vite om de fikk vaksine eller placebo. Her får du vite hvilke opplysninger Folkehelseinstituttet trenger for å finne dette ut for deg.
 [09.02.2015]
På med kondom

På med kondom

Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner i Norge er høy og kondombruken blant ungdom er lav. Folkehelseinstituttet lanserer kortfilmen «Om mann og mus».
 [05.02.2015]