1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Demens kan redusere partnerens psykiske helse

Demens kan redusere partnerens psykiske helse

Å være gift med en person med demens kan medføre tap av trivsel og psykisk helse, særlig når den demente partneren flytter på sykehjem. En ny studie ved Folkehelseinstituttet viser at personer med en dement partner rapporterte lavere nivå av livstilfredshet og flere symptomer på angst og depresjon enn resten av den gifte befolkning.
 [17.09.2014]
Folkehelserapporten 2014 - tilleggskapitler

Folkehelserapporten 2014 - tilleggskapitler

Folkehelseinstituttet publiserer 17. september tre tilleggskapitler til Folkehelserapporten 2014. De tar for seg temaene helse hos eldre i Norge, vaksiner i forebygging av infeksjoner og sykdomsbyrde i den norske befolkningen. 
 [17.09.2014]
Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Økologisk mat kan gi færre tilfeller av svangerskapsforgiftning

Gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det. Det viser en artikkel med data fra Folkehelseinstituttets store Mor og barn-undersøkelse (MoBa) som nylig ble publisert i British Medical Journal Open.
 [15.09.2014]
Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

Folkehelseinstituttet gir ingen råd om risikomerking av kyllingkjøtt

I en sak i Nationen 11. september foreslår en av Folkehelseinstituttets forskere at «Det må vurderes om det burde stå på pakken at kylling er et risikoprodukt og at man bør utvise nitid kjøkkenhygiene og være varsom når man behandler den». Folkehelseinstituttet vil imidlertid understreke at vi foreløpig ikke har tilstrekkelig kunnskap til å gi konkrete råd om slik risikomerking.
 [11.09.2014]
Langvarig utholdenhetstrening - ikke bare bra for hjertet?

Langvarig utholdenhetstrening - ikke bare bra for hjertet?

Menn som har drevet regelmessig utholdenhetstrening i mange år har større risiko for atrieflimmer og atrieflutter sammenlignet med jevnaldrende menn i befolkningen. Risikoen var størst for de som har trent i flere tiår. Dette kommer fram i en studie hvor både trofaste birkebeinere og menn som ikke har deltatt i Birken har deltatt.

 [08.09.2014]
Sletting av DNA-profiler i straffesaker

Sletting av DNA-profiler i straffesaker

Folkehelseinstituttet (FHI) undersøker biologiske prøver i straffesaker på oppdrag fra politiet. Der biologiske spor påvises blir prøvematerialet analysert for å finne DNA-profiler. Disse beholdes som en del av saken, men for personer som ikke blir dømt skal DNA-profilene slettes når saken er endelig avsluttet. Aftenposten viser i et oppslag til at Datatilsynet har pålagt instituttet å slette disse DNA-profilene og har klaget på at det ikke har skjedd raskere. Folkehelseinstituttet tar dette alvorlig og skal selvsagt følge Datatilsynets pålegg. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig å slette DNA-profilene så raskt som ønskelig. 

 [04.09.2014]
Sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og demensrelaterte dødsfall

Sterk sammenheng mellom utdanningsnivå og demensrelaterte dødsfall

De med høyere utdanning har sjeldnere en demensdiagnose ved slutten av livet, viser en ny samarbeidsstudie hvor forskere fra Folkehelseinstituttet bidrar.
 [01.09.2014]
Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser våren 2014

Statistikk:

Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser våren 2014

Èn av 20 sykehuspasienter og èn av 16 beboere i sykehjem hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser våren 2014. Vårens infeksjonsforekomst i sykehus er blant de laveste, og deltagelsen av sykehjem den høyeste, siden undersøkelsene startet. Likefullt deltok kun litt over halvparten av sykehjemmene i denne lovpålagte undersøkelsen.
 [27.08.2014]
UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

UD fraråder alle reiser til de tre landene som er rammet av ebola

Utfra en samlet vurdering av situasjonen i Guinea, Sierra Leone og Liberia fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til eller opphold i landene.

 [26.08.2014]
Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35 (helgen 29.-31. august 2014). Dersom sjekk og behandling for hodelus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
 [21.08.2014]