1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Hepatitt B og C i Norge

Verdens hepatittdag 2015

Hepatitt B og C i Norge

28.juli markeres verdens hepatittdag. I den anledning publiserer Folkehelseinstituttet årsrapport for 2014 for hepatitt B og C. Rapporten viser at sykdommene er et viktig folkehelseproblem også i Norge med mange smittede som vil trenge behandling i årene som kommer. En nasjonal strategiplan mot hepatitter forårsaket av virus er under arbeid.
 [27.07.2015]
Mer fedme blant lavt utdannede i rike land

Mer fedme blant lavt utdannede i rike land

I rike land er fedme mer vanlig blant de med lav utdanning, mens i fattige land er fedme mer vanlig blant de med høy utdanning. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, som bekrefter tidligere forskning.
 [22.07.2015]
Fortsatt rask saksbehandling på DNA-analyser i straffesaker

Fortsatt rask saksbehandling på DNA-analyser i straffesaker

Folkehelseinstituttets saksbehandlingstid på DNA-analyser er fortsatt rask. De nyeste tallene viser at gjennomsnittlig svartid på vanlige oppdrag er 14 dager for mengdekriminalitet og 27 dager for alvorlige saker. Ved hastesaker kan selve resultatet av DNA-analysen være klar og bli formidlet til politiet i løpet av et døgn, i enkelte tilfeller etter noen få timer.
 [15.07.2015]
Undersøkelser av biologisk spormateriale ved Folkehelseinstituttet

Undersøkelser av biologisk spormateriale ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets divisjon for rettsmedisinske fag driver en utstrakt oppdragsvirksomhet med blant annet politiet og rettsvesenet som oppdragsgivere. Divisjonen driver forskning og fagutvikling som er internasjonalt anerkjent. Kritikken de siste dagene fra tidligere ansatte i politiet og konkurrerende analyseselskaper med hensyn på undersøkelser av biologiske spor i kriminalsaker er en urimelig og uriktig beskrivelse av instituttets samarbeid med politiet på dette området.
 [12.07.2015]
Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn

Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde halvert sannsynlighet for å få gutter med misdannelse i urinrørsåpningen (hypospadi) sammenlignet med dem som ikke spiste økologisk mat.
 [09.07.2015]
Spørsmål og svar om sommerplager

Spørsmål og svar om sommerplager

Stemmer det at myggen liker noen bedre enn andre? Hvordan fjerner du en flått som har bitt seg fast? Og hva er beste behandling når et forfriskende bad ender i et ublidt møte med maneter? Vi får mange spørsmål om typiske sommerplager. Her er svar på de vanligste.
 [07.07.2015]
Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år, og en gradvis økende risiko med økende alder hos foreldrene. Dette viser en ny internasjonal studie som Folkehelseinstituttet har vært med på.
 [01.07.2015]
Hvordan får du rent drikkevann på hytta?

Hvordan får du rent drikkevann på hytta?

I Norge har rundt 600 000 personer vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg – enten hjemme eller på hytta. Er du usikker på om vannkilden er bra nok? Da har vi brosjyren for deg.
 [01.07.2015]
Folkehelseprofiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Folkehelseprofiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim

Folkehelseprofiler for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er nå tilgjengelige for nedlasting fra Folkehelseinstituttet nettsider. Det er første gang instituttet publiserer folkehelseprofiler for bydeler.
 [28.06.2015]
En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon

Årsrapport 2014:

En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon

En av 20 pasienter fikk en infeksjon i operasjonsområdet, viser insidensundersøkelsen i 2014 (NOIS-POSI). Dype postoperative sårinfeksjoner utgjorde 40 prosent av totalt antall infeksjoner i operasjonsområder. Bare 1 av 5 infeksjoner ble diagnostisert mens pasienten var inneliggende på sykehus.
 [24.06.2015]