1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Se hverandre – kast maska

Verdensdagen for psykisk helse:

Se hverandre – kast maska

Temaet i år er egenverdi og psykisk helse med et ekstra fokus på gutter og menn og deres psykiske helse. Når det gjelder selvmord, så er forekomsten høyere for menn enn kvinner i alle aldersgrupper.
 [08.10.2015]
Utbrudd av kusma i Trondheim

Utbrudd av kusma i Trondheim

Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkontakter av de syke. Vi minner om viktigheten av å tilby vaksine til alle, også studenter som kommer til Norge.
 [02.10.2015]
Påvist tularemi hos harer, ingen tegn til økte tilfeller blant mennesker

Påvist tularemi hos harer, ingen tegn til økte tilfeller blant mennesker

Siste måned har Veterinærinstituttet påvist tularemi, en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker, hos syv harer innsendt fra Østlandsområdet. Dette tyder på at sykdommen nå er relativt utbredt hos harer og smågnagere i området, og folk bør være oppmerksomme på risiko for smitte. Det er ikke registrert økning i tilfeller blant mennesker.
 [02.10.2015]
152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013

I 2013 ble det registrert 152 dødsfall blant turister, gjestearbeidere og andre ikke-bosatte i Norge. Det viser statistikk fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Andelen dødsfall som følge av ytre årsak (skader og forgiftninger) er betydelig høyere blant ikke-bosatte enn i befolkningen for øvrig.
 [01.10.2015]
Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.
 [30.09.2015]
Vel 300 tuberkulosetilfeller i 2014

Vel 300 tuberkulosetilfeller i 2014

De senere årene har det vært en jevn stigning i forekomsten av tuberkulose i Norge, fra 201 tilfeller i 1996 til 392 i 2013. I 2014 gikk derimot tallet noe ned; til 324 tilfeller. Det viser rapporten «Tuberkulose i Norge 2014» fra Folkehelseinstituttet.

 [29.09.2015]
Flere bør ta influensavaksinen

Flere bør ta influensavaksinen

Norge ligger langt under WHOs mål om 75 prosent influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene. Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave vaksinasjonsdekningen.
 [29.09.2015]
Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

Bekymret etter alvorlige ulykker med gassapparater og aggregater

Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker økt oppmerksomhet rundt faren ved feilbruk av aggregat og gassdrevne apparater i små rom med dårlig ventilasjon etter mange alvorlige ulykker på kort tid.
 [28.09.2015]
Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge

Nytt overvåkingssystem for dødelighet i Norge

Norge deltar nå i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Systemet vil gi en bedre oversikt til bruk i beredskapsarbeidet, og vil være et supplement til overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, blant annet influensa.

 [24.09.2015]
Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

I 2014 ble det diagnostisert 24 811 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV). Forekomsten av klamydia i Norge har vært stabilt høy gjennom flere år. Bruk av kondom forebygger smitte av klamydia og LGV.
 [21.09.2015]