1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa

I den årlige rapporten fra EFSA og det europeiske smittevernsenteret (ECDC), kommer det frem at bakterier som er resistente mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa. I EU-området dør det årlig om lag 25 000 personer som følge av infeksjoner med resistente bakterier.

 [11.02.2016]
Over 1200 fikk ablasjonsbehandling for hjerteflimmer

Hjerte- og karregisteret 2014:

Over 1200 fikk ablasjonsbehandling for hjerteflimmer

I 2014 ble over 26 000 pasienter med forkammerflimmer i hjertet undersøkt eller behandlet på norske sykehus. Om lag 1200 fikk såkalt ablasjonsbehandling, viser tall fra Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet.
 [11.02.2016]
Ustabile vakttelefoner 11.02.16

Ustabile vakttelefoner 11.02.16

På grunn av problemer med nett og telefoni er telefontjenesten for instituttets smittevernvakt og medievakt ustabil. Midlertidig nummer for smittevernvakt er 945 27 644 og for medievakt 907 54 341.
 [11.02.2016]
Spørsmål og svar om zika-viruset

Spørsmål og svar om zika-viruset

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zika-viruset, smittemåter og beskyttelse. Instituttet følger situasjonen nøye i det etablerte nettverket med internasjonale partnere.
 [10.02.2016]
Zikafeber - råd til gravide

Oppdaterte råd 10.2.2016

Zikafeber - råd til gravide

Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika samt Mexico rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil.  Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide vurderer å utsette reisen til berørte områder, og tar forholdsregler dersom de oppholder seg i disse områdene.

 [10.02.2016]
Folkehelseprofiler for kommunane 2016 er publiserte

Folkehelseprofiler for kommunane 2016 er publiserte

Nye folkehelseprofilar for kommunane er tilgjengelege på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tema for 2016-profilane er sosiale helseforskjellar.
 [09.02.2016]
Tok grep og bedret pasientenes overlevelse

Kvalitetsforbedring

Tok grep og bedret pasientenes overlevelse

Pasientene ved Sørlandet sykehus Kristiansand hadde tidligere gjennomsnittlig lavere overlevelse enn pasienter ved andre sykehus. Sammen med Kunnskapssenteret identifiserte sykehuset de livstruende tilstandene som sterkt påvirket dødeligheten og tok grep – med godt resultat.

 [09.02.2016]
En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år

Rusmiddelbruk på arbeidsplassen forekommer sjelden. Men 25 prosent av deltakerne i en ny studie fra Folkehelseinstituttet rapporterer om bakrus eller sløvhet på jobben i løpet av siste år, som følge av drikking dagen før.

 [05.02.2016]
Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

Folkehelseinstituttet har oversendt en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.
 [04.02.2016]
Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva

Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler.
 [02.02.2016]