1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø

www.fhi.no - bedre helse for alle

Gå
NYHETER:
Mikroskopimetode ikke egnet for å påvise borrelia og babesia

Mikroskopimetode ikke egnet for å påvise borrelia og babesia

Folkehelseinstituttet har i et samarbeid med Universitetet i Oslo og fire andre laboratorier undersøkt mikroskopimetoden til Morten Laane og Ivar Mysterud for påvisning av Borrelia og Babesia i blod etter flåttbitt. Resultatene viser at mikroskopi utført ved denne metoden ikke finner forskjell i blod fra pasienter med borrelioselignende plager og blod hos friske kontroller.
 [05.03.2015]
Hvor mange nordmenn har antibiotikaresistente bakterier i tarmen?

Hvor mange nordmenn har antibiotikaresistente bakterier i tarmen?

En fersk rapport viser høy forekomst av antibiotikaresistens i diare-bakterier funnet hos mennesker og dyr i Europa. Folkehelseinstituttet vil kartlegge hvor stor utbredelsen er i Norge.

 [05.03.2015]
Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

I 2014 ble det diagnostisert 249 nye hivsmittede i Norge, en moderat økning fra 2013. Økningen er i gruppene menn som har sex med menn (msm) og blant heteroseksuelt smittede bosatt i Norge. Blant innvandrere smittet heteroseksuelt før ankomst Norge fortsetter trenden med færre påviste hivpositive. 

 [04.03.2015]
Barn spiser stadig oftere snus og batterier

Barn spiser stadig oftere snus og batterier

Økningen bekymrer fagfolkene ved Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.
 [03.03.2015]
Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett økte også i 2014. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm har økt sammenlignet med 2013. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.
 [02.03.2015]
MMR-vaksine før reisen?

MMR-vaksine før reisen?

Det er stadig meslingutbrudd i Europa og andre deler av verden. Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen. Vaksinasjon anbefales også for enkelte voksne.

 [02.03.2015]
2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

2014: Et travelt år for Giftinformasjonen

Huggormbitt og giftig sopp var de store temaene for henvendelser til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet i 2014.

 [02.03.2015]
Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Kan trafikkstøy øke risiko for fedme?

Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.
 [27.02.2015]
Anbefaler ikke vitamin D-tilskudd til forebygging av kroniske sykdommer

Anbefaler ikke vitamin D-tilskudd til forebygging av kroniske sykdommer

Vitamin D-mangel kan øke risikoen for en rekke kroniske sykdommer. Men å ta et tilskudd av vitamin D «for sikkerhets skyld» bør ikke anbefales til forebygging av kroniske sykdommer før sikrere kunnskap om effekt og eventuelle bivirkninger er tilgjengelig. Det konkluderer Folkehelseinstituttet i en kunnskapsoversikt.
 [26.02.2015]
Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Oppfordrer til kampanje mot hodelus

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10, det vil si uken 2. til 8. mars. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.
 [25.02.2015]