Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Kort om avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner

Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner er et nasjonalt senter for overvåking, forskning og rådgiving når det gjelder næringsmiddelbårne bakterier.

1289542253348_341.
1289542253348_341.
Kort om avdelingens virksomhet

Avdelingens primære oppgave er å foreta en samlet, nasjonal overvåking av enteropatogene bakterier og av egenskapene til disse bakteriene. Dette er en oppgave Folkehelseinstituttet forvalter på vegne av helsemyndighetene og Mattilsynet, og som er nødvendig for overvåking, forebygging og bekjempelse av epidemiologisk viktige infeksjonssykdommer. Avdelingens nasjonale overvåking omfatter ikke bare bakterier fra mennesker, men også fra andre kilder, blant annet under Mattilsynets forvaltningsområde.

Gjennom sin overvåking og forskning bidrar avdelingen til å oppdage og oppklare sykdomsutbrudd, identifisere smittereservoarer og smittekilder, og avdekke utviklingstendenser, slik at de ansvarlige for smittevernet og Mattilsynet kan iverksette tiltak og foreta prioriteringer på bakgrunn av denne kunnskapen.

Avdelingen er ansvarlig for Folkehelseinstituttets mikrobiologiske beredskap mot akutte hendelser innen sitt område. Avdelingen har meldings- og varslingsplikt til MSIS, og kan formidle analyseresultater og annen informasjon til helsemyndighetene, Mattilsynet og andre myndigheter, dersom hensynet til smittevernet krever det. Ved mistanke om utbrudd av smittsom sykdom varsler avdelingen Nasjonalt system for utbruddsvarsling (Vesuv) og bidrar til oppklaringen av utbruddet med mikrobiologiske metoder.

Avdelingen består av tre laboratorier:

  • Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier (Referanselaboratoriet)
  • Laboratoriet for genetiske analyser av enteropatogene bakterier (DNA-laboratoriet)
  • Substratlaboratoriet