Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

Rapport

Vannrapport 127: Vannforsyning og helse. Veiledning i drikkevannshygiene

Publisert

«Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.

Vannrapport 127.JPG

«Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker.


Nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Andersen E (red.).
  • ISSN elektronisk: 503-2167
Bestill

Last ned:

Sammendrag

«Vannforsyning og helse» dekker de helsemessige aspektene ved vannforsyningen fra kildens tilsigsområde og helt fram til den enkelte forbruker. Tekniske elementer i vannforsyningen beskrives grunnleggende, da en god allmennforståelse for det tekniske er en forutsetning for å ivareta også de helsemessige sidene ved vannforsyningen. Viktige målgrupper er vannverkseiere og myndigheter, men innholdet skal også kunne brukes av andre.

«Vannforsyning og helse» erstatter «Vannforsyningens ABC», som først ble publisert i 2004, og mye av stoffet i denne er videreført. «Vannforsyningens ABC» var et omfattende dokument, og ett viktig mål ved revisjonsarbeidet var at stoffet skulle kortes ned og samordnes med øvrig relevant nyere litteratur. Når det gjelder tekniske detaljer, henvises det mange steder til ulike rapporter fra Norsk Vann, og da spesielt til læreboken «Vann- og avløpsteknikk». Videre henvises det flere steder til NGUs stoff om grunnvann.

«Vannforsyningens ABC» overlappet flere steder med Folkehelseinstituttets kunnskapsbase «Miljø og helse». Ved utarbeidelsen har det vært et mål at disse to publikasjonene i minst mulig grad skal overlappe. Flere steder henvises det derfor til innhold i «Miljø og helse», som går mer i detaljer på en rekke helsemessige aspekter.

Under utarbeidelsen har Folkehelseinstituttet hatt god hjelp av en referansegruppe bestående av Morten Nicholls (Mattilsynet), Randi Haugen (Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) og Kjetil Furuberg (Norsk Vann). Nytt innhold er skrevet av Susanne Hyllestad og Eyvind Andersen (begge Folkehelseinstituttet). De har også hatt ansvar for bearbeiding av stoff hentet fra «Vannforsyningens ABC». Arbeidet er gjort med faglig bistand av Wenche Fonahn, Vidar Lund og Jens Erik Pettersen (alle Folkehelseinstituttet).