Kontakt oss om statistikk

Kontaktskjema

|

Oppdatert

Spørsmål og brukerstøtte:

  • Norgeshelsa statistikkbank, spørsmål og brukerstøtte: norgeshelsa@fhi.no
  • Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank: kommunehelsa@fhi.no
  • MSIS-statistikk: msis@fhi.no
  • Tilgang til data og spørsmål om helseregistre: datatilgang@fhi.no
  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord).

Ved øvrige spørsmål:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert