Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  290  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Fysisk trening for depresjon

  Fysisk trening reduserer trolig symptomer på depresjon, men er ikke bedre enn antidepressiva eller psykologisk behandling. Det er usikkert om fysisk trening bedrer livskvaliteten sammenliknet med annen eller ingen behandling. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Rutinetesting for depresjon treffer ikke

  Pasientene har like stor sannsynlighet for å få diagnosen depresjon, enten legen bruker rutinetest for depresjon eller ikke.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Behandling av depresjon med kosttilskudd

  Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

  Tvillingmødre har større risiko for å bli deprimerte enn andre mødre. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 5. Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner

  Hvert år opplever 6000-9000 norske kvinner depressive symptomer i svangerskapet eller barseltiden. For å gi riktig behandling er det viktig å påvise om kvinnen har en klinisk depresjon, depressive symptomer eller er nedstemt.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Antidepressiver hjelper mot depresjon i primærhelsetjenesten

  Både selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og trisykliske antidepressiver er effektive i behandlingen av depresjon i primærhelsetjenesten. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Musikkterapi kan redusere symptomene på depresjon

  Bruk av musikkterapi er en terapiform som mange tror kan hjelpe personer med depresjoner til økt livskvalitet, bedret humør og økt selvfølelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon

  Hovedmålet med studien er å studere årsaker til maternell angst og depresjon, med tanke på fremtidig forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Mors fødselsdepresjon betyr mindre for barnet enn tidligere antatt

  En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at depresjon hos mor når barnet er i førskolealder har større betydning for barnets psykiske helse enn fødselsdepresjon.

  Forskningsfunn

  Publisert

 10. Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel

  Tidlig identifisering av mødre med symptomer på nedstemthet og depresjon kombinert med et oppfølgingsprogram i form av støttesamtaler har vist seg å ha positiv effekt. Et hovedmål med boka er å øke kunnskapen om depresjon i svangerskap og barseltid, samt at bidra til at kvinner blir møtt på en faglig og forsvarlig måte. Boka er ment som en lærebok for helsepersonell som jobber med kvinner og svangerskapsomsorg.

  Bok

  Publisert Oppdatert