Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1500  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. HPV-vaksine til unge kvinner

  Kvinner født i 1991 eller senere har gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram fått tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er nå avsluttet

  Tema

 2. HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere

  Oftest stilte spørsmål om HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere

  Spørsmål og svar

  Publisert Oppdatert

 3. Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner

  Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født i 1991 eller senere er nå avsluttet. HPV-vaksine er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for jenter opptil 20 år og gutter født 2006 eller senere. Andre som ønsker å ta HPV-vaksine kan kjøpe den ved å kontakte sin fastlege eller vaksinasjonskontor.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 4. HPV-vaksinasjon ved graviditet og amming

  I forbindelse med HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere mottar Folkehelseinstituttet spørsmål om hvilke anbefalinger som gjelder for vaksinasjon av gravide og ammende.

  Spørsmål og svar

  Publisert Oppdatert

 5. Informasjon til helsetjenesten om HPV-vaksinasjonsprogrammet

  Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født i 1991 eller senere er nå avsluttet. HPV-vaksine er fortsatt gratis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet for jenter opptil 20 år og gutter født 2006 eller senere.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 6. HPV-vaksine (Humant papillomavirus) - veileder for helsepersonell

  HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn i 2009. Fra høsten 2018 fikk også gutter på 7. trinn samme tilbud. I perioden november 2016 til og med juni 2019 har unge kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram.

  Vaksinasjonsveilederen

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av innhentingsvaksinering mot HPV av unge kvinner

  Denne systematiske oversikten ble utført for å vurdere om HPV-vaksinene som i dag gis til 11 - 12 år gamle jenter i Norge for å forebygge HPV-relaterte sykdommer, også er effektive for kvinner opp til 26 år.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 8. Psykisk helse hos barn og unge

  Temaside med forskningsfunn, informasjon og nyheter om barns psykiske helse.

  Tema

 9. "Siste frist"-kampanje for tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  "Siste frist"-kampanjen skal sikre at alle unge kvinner kjenner varigheten av vaksinasjonstilbudet. Kommunehelsetjenesten kan benytte materiellet fritt til sitt informasjonsarbeid.

  Artikkel

  Publisert

 10. Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

  Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert