Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1482  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utbredelse av snus i Norge

  Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet. Videre vises bruk i ulike aldersgrupper og geografiske regioner, og blant kvinner og menn, både voksne og ungdommer/unge voksne.

  Tobakk i Norge

  Publisert

 2. Effekter av røykfrie serveringssteder i ulike sosiale lag

  Røyking ble forbudt ved samtlige serveringssteder i Norge 1. Juni 2004. Målet med dette prosjektet var å undersøke om forbudet hadde ulik innvirkning på individer med lav versus høy sosio-økonomisk status, røykere og ikke-røykere, kvinner og menn, og unge og eldre besøkende.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Multisystemiske tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Prosjektplan

  Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk april 2019 i oppdrag fra Bufdir å utføre en systematiske kunnskapsoppsummering.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Kroppsmasseindeks, vekt og høyde hos barn og unge

  For barn i alderen 0-5 år har Verdens helseorganisasjon utarbeidet vekstkurver. For større barn og unge benyttes blant annet IOTFs kurver for å vurdere kroppsmasseindeks, vekt og høyde hos barn og unge mellom 2 og 18 år. Disse kalles også Cole's indeks.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge. Den forebyggende effekten er trolig størst hos barn og unge med økt risiko for å få depresjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

  Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 7. Familie- og nærmiljøbaserte tiltak for barn og unge med atferdsproblemer

  Barn og unge med atferdsproblemer trenger behandling og oppfølging. Hensikten med dette litteratursøket er å gi et overblikk over forskningen på området.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Barn og unge er ikkje nok fysisk aktive

  Korkje 6-, 9- eller 15- åringane har blitt meir aktive i perioden frå 2005 til 2018. Målet om å redusere andelen inaktive barn med 10 prosent innan 2025 er framleis langt unna.

  Forskningsfunn

  Publisert

 9. Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner - veileder for helsepersonell

  HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdommen) i verden. HPV-infeksjon kan via en rekke celleforandringer føre til kreft og er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, årsak til utvikling av livmorhalskreft.

  Smittevernveilederen

  Publisert Oppdatert

 10. Barn født etter assistert befruktning har økt risiko for astma

  Barn av foreldre som har hatt vanskeligheter med å bli gravide, eller barn som er et resultat av assistert befruktning, har økt risiko for astma. Det viser en norsk studie.

  Forskningsfunn

  Publisert