Hopp til innhold

Søkeresultat

Viser  1410  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Hvorfor tar unge, velfungerende menn selvmord?

  Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år livet sitt i Norge. Forskere ved Folkehelseinstituttet har dybdeintervjuet etterlatte til unge menn som tok livet sitt i overgangen til voksenlivet, om hvordan de forsto selvmordet. Hovedfunnet tyder på en særlig sårbarhet for å oppleve seg som avvist og ikke å ha lykkes med å nå sine mål.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 2. Kjeveortopedisk behandling av barn og unge. Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi har utarbeidet et systematisk litteratursøk med sortering på temaet kjeveortopedisk behandling. Vi har søkt etter effekten og bivirkninger av ulike behandlingstiltak for bittfeil.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 3. HPV-vaksine

  Ofte stilte spørsmål om HPV-vaksine

  Spørsmål og svar

  Publisert Oppdatert

 4. I framtida vil færre kvinner få livmorhalskreft

  Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser god oppslutning om HPV-vaksine. Mange kvinner reduserer dermed risikoen for å bli ramma av livmorhalskreft og annan HPV-relatert kreft i framtida.

  Nyhet

  Publisert

 5. Status for meldinger om mistenkte bivirkninger av HPV-vaksine

  Statens legemiddelverk har siden 2007 og frem til 31. juli 2019 mottatt totalt 1116 bivirkningsmeldinger etter at nesten 500 000 personer har blitt vaksinert med en av de tre HPV-vaksinene Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 6. Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet (Hdir) å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over nasjonal og internasjonal forskning som belyser effekter av ordninger med lett tilgjengelig hormonell prevensjon (inkludert nødprevensjon) til unge kvinner - spesielt i alderen 20-24 år.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

  Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Fakta om mobbing blant barn og unge

  Til enhver tid mobbes om lag 63 000 barn og unge i Norge. Belastningen medfører blant annet betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager og lidelser. Risikoen varer i mange tilfeller til voksen alder. Flere ulike programmer kan redusere mobbing ved skoler. Det programmet som har best dokumentert positiv effekt, er Olweus-programmet.

  Faktaark

  Publisert Oppdatert

 9. Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

  Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet.

  Nyhet

  Publisert

 10. Høyde- og vektmåling av barn og unge

  Hvilken effekt har måling av høyde og vekt på overvekt, undervekt og spiseforstyrrelser?

  Systematisk oversikt

  Publisert