Hopp til innhold

Rapporter

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sensorteknologi for å støtte eldre som bor hjemme

  Vi utførte en oversikt over systematiske oversikter for å vurdere effekter av sensorteknologi på ressursbruk i helse- og omsorgstjenester, spesielt med vekt på helseøkonomiske analyser.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Primær- og sekundærforebyggende tiltak for kognitiv svikt og demens

  Siden verdens befolkning stadig blir eldre forventes antall personer med demens å øke dramatisk. Det er derfor viktig å identifisere effektive strategier for å forebygge eller utsette sykdomsdebuten.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Samhandling mellom første og andrelinje helsetjenester

 4. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens

  Rapporten oppsummerer tilgjengelig forskning om tiltak som kan støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring

  Denne systematiske oversikten er tenkt som dokumentasjonsgrunnlag for nasjonale faglige retningslinjer for pasienter med KOLS.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk

  Denne rapporten har identifisert, vurdert og sammenstilt forskning om effekten av tiltak for å redusere uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 7. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester

  Rapporten er en systematisk kunnskapsoppsummering over forskning som belyser effekten av bruk av personell med særskilt kompetanse i funksjonstrening og aktivisering.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 8. Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke

  Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer dokumentasjonsgrunnlaget om effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 9. Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase?

  Hensikten med denne rapporten var å vurdere effekten av ulike opplæringstiltak til sykehjemsansatte med sikte på å bedre deres kompetanse i pleie og omsorg til pasienter i livets sluttfase.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus

  Gir geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter som blir behandlet etter ordinære retningslinjer?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert