Hopp til innhold

Rapporter

Viser  79  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Pasienters erfaringer med sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF høsten 2020

  Etter avtale med Helse Sør-Øst RHF gjennomførte Folkehelseinstituttet (FHI) høsten 2020 en undersøkelse om erfaringene til pasienter ved sengeposter ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

  PasOpp rapport

  Publisert

  Bilde forside_Akershus universitetssykehus HF-1.png
 2. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. Årsrapporter 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres årsrapporter for 2020. Totalt har 3254 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 3. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 875 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-TSB-1.png
 4. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 4. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra fjerde kvartal. Totalt har 3254 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 31. desember 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 5. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen, blant pasienter og blant fastleger

  Folkehelseinstituttet har gjennomført spørreundersøkelser før og rett etter at pakkeforløpene for kreft ble innført. Her er svarene fra den siste undersøkelsen (2018–2020).

  PasOpp rapport

  Publisert

  Pakkeforløp for kreft_forside.png
 6. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 – metodebeskrivelse og analyser for landet samlet

  Høsten 2019 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger. Det er laget en nasjonal rapport og lokale rapporter.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet_Side_01.png
 7. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 2469 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater-1.png
 8. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 3. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal. Totalt har 665 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. september 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.png
 9. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 2. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra andre kvartal. Totalt har 427 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_rus 2 kvartalSide_01.jpg
 10. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern. 2. kvartal 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres rapportene fra andre kvartal. Totalt har 1797 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_Side_01.jpg
 11. Pasienters erfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 1. halvår 2020

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres de første halvårsrapportene. Totalt har 427 pasienter innlagt i TSB svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonale resultater_ rus Side_01.jpg
 12. Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 2020 Halvårsrapport

  Undersøkelsene startet opp 1. januar i år, og nå publiseres de første halvårsrapportene. Totalt har 1797 pasienter innlagt i PHV svart på undersøkelsen pr. 30. juni 2020.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside Nasjonale resultater.jpg
 13. Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2019

  Rapporten viser resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennomført blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  PasOpp rapport

  Publisert

  225 Lovisenberg Diakonale Sykehus_Side_01.png
 14. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2018 og utvikling over tid

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse om fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre (DPS) – nasjonalt og regionalt og for helseforetak og DPS-er.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Nasjonal rapport om fastlegers vurdering av DPS-1.png
 15. Utvikling av spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

  Helsedirektoratet ønsket et spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og bestilte et utviklingsprosjekt fra Folkehelseinstituttet.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside.jpg
 16. Pasienterfaringer med fastlegen og fastlegekontoret i 2018/19

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om brukererfaringer med fastlegen. Undersøkelsen inngår i arbeidet med å evaluere fastlegeordningen.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside.jpg
 17. Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

  Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Resultatrapport_pakkeforløp psykisk helse og rus Forside.jpg
 18. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside Nasjonale resultater.png
 19. Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside Lovisenberg Diakonale Sykehus.png
 20. Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

  PasOpp rapport

  Publisert

  Forside_Nasjonale resultater.png