Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  74  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
  1. Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

    Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  2. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

    Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  3. Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

    Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  4. Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

    En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  5. Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

    Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  6. Brukererfaringer med fastlegetjenesten

    Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  7. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2017

    Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om erfaringer med å være pasient på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

    PasOpp-rapport

    Publisert

  8. Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

    Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

    PasOpp-rapport

    Publisert Oppdatert

  9. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016

    Rapportene viser resultatene av en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  10. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter

    Rapporten viser resultater fra oppfølgingsundersøkelser i befolkningen og blant pasienter gjennomført etter innføringen av Pakkeforløp for kreft.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  11. Pasienters erfaringer med sengeposter på utvalgte sykehus under Helse Sør-Øst i 2015

    Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasientenes erfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  12. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse

    Rapporten viser resultater av en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  13. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015

    Rapporten viser resultater av en  undersøkelse blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  14. Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

    Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  15. Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015

    Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved sykehusene i Møre og Romsdal.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  16. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

    Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  17. Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

    Publikasjonen beskriver blant annet utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger i Norge.

    PasOpp-rapport

    Publisert

  18. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter

  19. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

  20. Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

    Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

    PasOpp-rapport

    Publisert