Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. PasOpp-rapport

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

  Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

 2. PasOpp-rapport

  Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

 3. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 4. PasOpp-rapport

  Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

 5. PasOpp-rapport

  Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

 6. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fastlegetjenesten

  Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 7. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om kvinners erfaringer med å være pasient på landets føde‐ og barselavdelinger.

 8. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 (PasOpp-rapport)

  Rapportene viser resultatene av en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

 9. PasOpp-rapport

  Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen og blant pasienter

  Rapporten viser resultater fra oppfølgingsundersøkelser i befolkningen og blant pasienter gjennomført etter innføringen av Pakkeforløp for kreft.

 10. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med sengeposter på utvalgte sykehus under Helse Sør-Øst i 2015

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasientenes erfaringer på sengepostnivå for Vestre Viken HF, Akershus universitetssykehus HF og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 11. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse

  Rapporten viser resultater av en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus.

 12. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015

  Rapporten viser resultater av en  undersøkelse blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

 13. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.

 14. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2015

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved sykehusene i Møre og Romsdal.

 15. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Lokale rapporter og nasjonale resultater

  Dette er resultatene fra en en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus som Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2014.

 16. PasOpp-rapport

  Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger

  Publikasjonen beskriver blant annet utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger i Norge.

 17. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter

 18. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

 19. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

 20. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

  Rapporten viser erfaringene til pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 2014-tall.