Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  332  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Stabiliseringøvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeid

  Tverrfaglig tiltak som kombinerer ett eller flere tiltak kan lette tilbakeføring til arbeid for personer med kreft. Det viser en ny Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

  Blant gravide som røyker vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning.

  Forskningsomtale

  Publisert

 4. Statiner forebygger trolig ikke demens

  Hos personer med vaskulære risikofaktorer, som høyt blodtrykk og hjertesykdom, vil statiner trolig ikke forebygge demens og har trolig liten eller ingen effekt på kognitiv funksjonsevne.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Probiotika forebygger trolig diaré hos barn

  Probiotika forebygger trolig diaré hos barn som går på antibiotika. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervold

  Rutinemessig masseundersøkelse av kvinner for å avdekke partnervold er trolig nyttig for å kunne fange opp flere utsatte kvinner. Vi vet imidlertid lite om hvordan det går med kvinnene etterpå.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Mindre mandelbetennelse med operasjon

  Å fjerne mandlene hos dem som er plaget av betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelse

  Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika. Noen flere barn vil trolig få vanlige bivirkninger av influensavaksinen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

  Oppfølging av jordmødre fører til at færre føder for tidlig, flere føder vaginalt og færre forløses med vakuum eller tang. Det gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjon

  Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Øker insentiver og hjelpemidler tilslutning til tuberkulosebehandling?

  Denne Cochrane-oversikten viser at å gi folk materielle insentiver og hjelpemidler kan ha liten eller ingen effekt på antall personer som blir kurert eller fullfører tuberkulosebehandling.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

  Å undervise elever i grunnskolen om seksuelle overgrep fanger trolig opp flere barn som blir utsatt for slike overgrep, og øker barnas kunnskap om seksuelle overgrep.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerter

  Pilates er en type trening som er ment å styrke de dypereliggende musklene rundt mage og rygg. Slike øvelser er trolig ikke mer effektive enn andre typer hos personer med kroniske ryggsmerter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Fluorgel forebygger trolig karies

  Fluorgel forebygger trolig karies hos barn. Effekten ses både på melketenner og permanente «voksentenner» hos barn. Det er lite forskning om bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep

  Bruk av klebrig innsnittsduk ved kirurgiske inngrep vil neppe gi færre pasienter med postoperative sårinfeksjoner. I verste fall kan bruk av innsnittsduk gi flere postoperative sårinfeksjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

  Personer med astma får trolig bedre livskvalitet og bedre lungefunksjon når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre sykdommen og hverdagen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

  Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie fra uke 34 til og med uke 36, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt, sammenlignet med å gjøre det fra uke 37.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk kapasitet hos personer med KOLS

  Lungerehabilitering med fokus på utholdenhetstrening og funksjonell trening bedrer tungpustethet, tretthet, helserelatert livskvalitet, mestringsfølelse og fysisk kapasitet hos personer med KOLS.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighet

  Kognitiv atferdsterapi øker trolig sjansen for å trappe ned eller slutte helt med benzodiazepiner. Det er behov for mer forskning om langtidseffekten. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestring

  Personer som har kroniske eller langvarige helseutfordringer får trolig større tro på egen mestring og færre depresjonssymptomer ved individuell behandlings- og oppfølgingsplan.

  Forskningsomtale

  Publisert