Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  331  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbruk

  Psykososiale tiltak, som kognitiv atferdsterapi, læringsbasert rusbehandling og motiverende intervju kan få ned misbruket av sentralstimulerende rusmidler som kokain og amfetamin.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslag

  Personer med hjerneslag som deltar på mestringskurs får trolig bedre livskvalitet. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Kontinuerlig monitorering av trykk i pulmonalarterien via en implantert trådløs sensor uten batteri for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt (New York Heart Association class III).

  Denne hurtigmetodevurderingen ble bestilt av Bestillerforum i “Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten” i Norge.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging

  Informasjon og påminnelser til fastlege og til personer med økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging av disse personene.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Fluorskyllevann forebygger trolig karies

  Fluorskyllevann fører trolig til en stor reduksjon av hull i tenner hos skolebarn. Det er lite forskning om bivirkninger. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabis

  Personer som er hyppige brukere av eller avhengige av cannabis har trolig god nytte av psykososiale tiltak for å slutte med cannabis. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

  Foreldreveiledningskurs kan muligens forebygge og redusere eksisterende psykososiale problemer hos barn. Samspillet mellom foreldre og barn blir trolig bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Mellomørebetennelse hos barn – kan tyggegummi hjelpe?

  Søtningsmiddelet xylitol, som finnes i tyggegummi, forebygger trolig mellomørebetennelse hos friske barn. Den forebyggende effekten ses ved å gi 10–12 tyggegummier per dag til friske barn.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Surfaktant for behandling av mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS) hos barn født ved eller rett før termin - omtale av en systematisk oversikt

  I dette notatet har vi sammenfattet og kommentert en sys­tematisk oversikt fra 2014 av The Cochrane Collaboration om effekten av behandling med surfaktant ved MAS hos barn født ved/like før termin.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Igangsetting av fødsel når barnet kan være stort

  Å igangsette fødsel mellom svangerskapsuke 37 og 40 hos gravide som antas å bære store barn gir trolig et bedre fødselsforløp og kan føre til at færre barn får skader. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Behandlingen kan bli bedre med samhandling

  En type samhandlingsform hvor helsepersonell samarbeider om pasienten på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, fører muligens til bedre behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Demensscreening av personer over 65 år

  Mini-Mental Status Evaluering (MMSE) er en screeningtest for å kartlegge kognitiv funksjon og brukes ofte til å fange opp personer som kan ha demens.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Kuldespray kan minske stikksmerter

  Kuldespray hjelper noe mot smerter ved innsetting av perifert venekateter. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved akutt hjerneslag

  De første timene etter hjerneslaget er kritiske, jo tidligere trombolyse gis, desto bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME. Cochrane: Kort oppsummert

  Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sammenliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Det viser oppdatert Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Vaksine kan beskytte mot helvetesild

  En vaksine mot viruset som forårsaker vannkopper og helvetesild forebygger trolig helvetesild hos personer over 60 år. Vaksinen tolereres godt, men noen kan oppleve bivirkninger.

  Forskningsomtale

  Publisert

 17. Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene

  Det er vel så bra å bare bruke kardiotokografi alene som elektrokardiogram sammen med kardiotokografi (STAN) ved behov for elektronisk fødselsovervåkning. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri

  Mobiltelefonen kan være et nyttig verktøy for å få folk til å slutte å røyke. Røykesluttiltak levert via tekstmeldinger får trolig flere til å slutte å røyke. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

  Nikotinerstatningspreparater som tyggegummi eller plaster kombinert med råd eller veiledning gjør røykeslutt lettere. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuell terapi ved kroniske ryggsmerter. Cochrane: Kort oppsummert

  Stabiliseringøvelser er trolig mer effektive enn ingen eller minimal oppfølging for å redusere smerte. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert