Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  331  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Organisering av akutt-tjenester i sykehus

 2. Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperioden

  Publikasjonen viser resultatene av en vurdering av nyere dokumentasjon for tiltak som kan redusere infeksjoner med gruppe B-streptokokker (GBS) hos spedbarn.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Dødelighetsforskjeller mellom Norge og Sverige

  Totaldødeligheten er høyere i Norge enn i Sverige. Slik har det vært de siste 30 årene. Totalt dreier det seg om ca 2000 flere dødsfall i året, og forskjellen er størst for menn.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter

  Trening, både under og etter behandling, kan redusere fatigue (kronisk tretthet) hos kreftpasienter.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Kort antibiotikakur kan være like bra som lang for barn med lungebetennelse

  Tre dagers antibiotikabehandling er trolig like effektivt som fem dagers behandling for barn med lungebetennelse.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Usikker effekt av implantat for heroinavhengige

  Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Kostholdsråd kan trolig gi litt lavere blodtrykk og kolesterolnivå

  Blodtrykket og kolesterolnivået hos friske personer kan trolig senkes noe gjennom kostholdsveiledning.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Alendronat kan hjelpe mange benskjøre kvinner etter overgangsalderen

  Medikamentet alendronat kan minske risikoen for brudd hos benskjøre kvinner som er ferdige med overgangsalderen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Viktig å oppmuntre til å vaske hender for å forebygge diaré

  Barnehager kan redusere tilfeller av diaré med ca. 30 prosent hos barna ved å oppmuntre barna og de voksne til å vaske hendene før de spiser og etter at de har vært på toalettet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Tranebær kan forebygge urinveisinfeksjoner

  Tranebær (juice eller kapsler) kan muligens forebygge urinveisinfeksjoner hos kvinner med tilbakevendende urinveisinfeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Egenandel på legemidler kan lede til at pasienter kutter ned på ønsket bruk

  Stadig økende utgifter forbundet med legemidler er en stor utfordring for mange helsesystemer.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst

  Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 13. Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdom

  Vi vet ikke om probiotika er effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndrom

  Operasjon ser ut til å redusere symptomene mer effektivt enn ikke-operativbehandling for pasienter med karpaltunnelsyndrom.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 15. Psykoterapi kan hjelpe hypokondere

  Former for psykoterapi som kognitiv terapi, atferdsterapi og stressmestring kan redusere symptomene på hypokondri (helseangst).

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 16. Skolemåltid kan gi små, men positive effekter hos vanskeligstilte barn

  Studier gjennomført blant vanskeligtilte barn i Vesten og utviklingsland viser at skolemåltid til vanskeligstilte barn gav blandede, men små positive resultater på høyde og vekt.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 17. Uklart om kognitiv atferdsterapi virker på menn som er voldelige mot sin kvinnelige partner

  Kognitiv atferdsterapi er en av de mest anvendte behandlingsformer overfor voldelige menn. Men det foreligger ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å si noe om effekten av behandlingen.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 18. Orale blodfortynnere forebygger slag bedre enn platehemmere ved atrieflimmer

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 19. Å påby bruk av sykkelhjelm gir færre hjerneskader hos barn

  Å påby bruk av sykkelhjelm hos barn gir færre hjerneskader, mens virkningen av påbud blant voksne ikke er kjent.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 20. Ergoterapi kan gjøre slagrammede mer selvhjulpne

  Ergoterapeutisk behandling kan hjelpe mennesker som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert